Etusivu > Ilmoitustaulu > Kaavat, kadut ja tonttijaot > 2017 > 11 > Kuulutus, valmisteilla olevia katusuunnitelmia

Kuulutus, valmisteilla olevia katusuunnitelmia

(13.11.2017 16:04 Briitta Lindfors / päivitetty 13.11.2017 16:06 )

VALMISTEILLA OLEVIA KATUSUUNNITELMIA

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42§:n säätämässä tarkoituksessa (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) seuraavat valmisteilla olevat katusuunnitelmat ovat nähtävillä. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua suunnitelmien valmisteluun.

1. Svensberginkatu ja Niittäjänkatu (Tiilinummi)

Suunnitelmat ovat nähtävillä Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen palvelupiste Porinassa, osoite Yrjönkatu 6 B Pori 14.11. - 27.11.2017 välisen ajan

Mielipiteet voidaan esittää ao. toimipaikassa kirjallisesti tai suullisesti 27.11.2017 mennessä.

Valmisteilla olevia katusuunnitelmia voi katsoa myös Porin internetsivuilta:

http://www.pori.fi/tpk/kadutjaliikenne/liikenne-jakatusuunnittelu/katu-jatiesuunnitelmat/valmisteillaolevatkatusuunnitelmat.html

Porissa marraskuun 14. päivänä 2017

Porin kaupungin tekninen toimiala, Infrajohtaminen

http://www.pori.fi/tpk/kadutjaliikenne/liikenne-jakatusuunnittelu/katu-jatiesuunnitelmat/valmisteillaolevatkatusuunnitelmat.html