Etusivu > Kaupunkisuunnittelu

Viimeisimmät kuulutukset

kuva

Itätulli-Mikonkatu

ITÄTULLI 5. kaupunginosan korttelien 33 ja 50 asemakaavan muutos Itätullinkadun, Mikonkadun, Isolinnankadun ja Vähälinnankadun rajaamalla alueella. Kaavan sivut

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu ohjaa Porin kaupunkialueen maankäyttöä, osallistuu maapolitiikan laadintaan ja toteuttamiseen sekä valmistelee maankäyttösuunnitelmat kuten yleiskaavat, osayleiskaavat ja asemakaavat. Kaupunkisuunnittelu myös osallistuu erityisiin rakennetun ja sosiaalisen ympäristön kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin.

ASEMAKAAVAT

-LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO (ent. kunnan raja), vt 8 ja yritysvyöhyke,
asemakaava ja asemakaavan muutos, vireillä.

-TELJÄ 2. korttelin 9 tontit 1 ja 412,
Porin Oluttehtaan teollisuustontin (Karhukortteli) uuskäyttöä valmistellaan tutkimalla vaihtoehtoisia ratkaisuja, lainvoimainen.

- JOKIKESKUS asemakaavan muutos
LINNA 1., TELJÄ 2., AITTALUOTO 7., ISOSANTA 8. ja KIRJURINLUOTO 57.

- YYTERI
¤ Asemakaavan muutos
¤ Yyterityöryhmän loppuraportti -Yyterin kehittämisen yleissuunnitelma (pdf, 24.57 Mt) ¤ Hankehakemus (pdf, 5.44 Mt)
¤ Luonnonsuojelualueen perustamispäätös (pdf, 0.37 Mt)
YLEISKAAVAT

- Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaava

- Yyterinniemen osayleiskaava

- Jakkuvärkin osayleiskaava


- Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava


POIKKEAMISET

- Suomen Hyötytuuli Oy, poikkeaminen Tahkoluodon satama-alueelle.

- Tactic Games Oy, poikkeaminen TIKKULA 24. kaupunginosassa


RANTA-ASEMAKAAVAT

- Yyterin alueen UPM:n lomakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus.
PROJEKTIT JA SELVITYKSET


- Jokikeskus

- SURE -hanke Porissa