Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1600

vt 8 ja yritysvyöhyke

LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO, 1. asemakaava ja asemakaavan muutos

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Porin keskustasta pohjoiseen. Alue käsittää Luotsinmäen ja Pyntösjärvenojan väliset osuudet valtatien 8 nykyisestä ja suunnitellusta uudesta linjauksesta sekä näiden väliin jäävän maa- ja metsätalousvaltaisen alueen. Suunnittelualueen pituus on noin 3,7 kilometriä, leveys 600-1000 metriä ja pinta-ala noin 218 ha.

Kaavan tavoitteet
Suunnittelun tarkoituksena on laatia asemakaava, jossa osoitetaan vuonna 2012 valmistuneen aluevaraussuunnitelman mukaisen valtatien 8 uuden linjauksen edellyttämät liikennealueet ja nykyiseen tiealueeseen kohdistuvat muutokset. Lisäksi tarkoituksena on osoittaa uuden ja vanhan tielinjauksen väliin jäävälle vyöhykkeelle yleiskaavaa toteuttavia teollisuus-, työpaikka-, virkistys- ja asuinalueita, sekä Porin tulvasuojeluhankkeeseen liittyvän Kokemäenjoen lisäuoman ja Isosanta-Peittoo - voimajohtolinjan aluevaraukset. Suunnittelualueelle muodostuu uusi kaupunginosa (Perko).

Kaavatunnus
609 1600

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Reipas Risto
asemakaava-arkkitehti
Puh: 044 701 1609


Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • Vireille: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.12.2011
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.-19.12.2011
  • Kaavaluonnos nähtävillä 11.10.-10.11.2014


Uusin vaihe

  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 17.9. - 16.10.2015

Asiakirjat:

Vireille

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.10.2014 (pdf, 1.5 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos (pdf, 3.34 Mt)

Kaavaluonnos selostus (pdf, 3.74 Mt)

Havainnekuva (pdf, 6.42 Mt)

Luonnosvaiheen kuulutus (pdf, 0.0 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 6.85 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 40.64 Mt)

Havainnekuva (pdf, 27.36 Mt)

kuva

Liiteaineistot:

Palauteraportti (pdf, 0.49 Mt)

Hulevesisuunnitelma (pdf, 2.77 Mt)

Tieverkoston rakentuminen (pdf, 2.77 Mt)

vt 8 aluevaraussuunnitelma-kartat (pdf, 12.97 Mt)

Luontoselvitys (pdf, 5.72 Mt)

kuva