Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1605

Jokikeskus

LINNA 1., TELJÄ 2., AITTALUOTO 7., ISOSANTA 8. ja KIRJURINLUOTO 57. asemakaavan muutos

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijoittuu kaupungin keskustaan 300 m etäisyydelle torista Linnan 1., Teljän 2., Aittaluodon 7., Isosannan 8., Kirjurinluodon 57. ja Hanhiluodon 58. kaupunginosiin.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 30 ha. Alueen omistaa valtaosalta Porin kaupunki. Keski-Porin kirkon ja tontin omistaa Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Suunnittelualue käsittää Etelärannan, Pohjoisrannan ja Kirjurinluodon, jotka yhdessä muodostavat kaupungin edustavimman ja arvokkaimman jokimaisematilan. Suunnittelualueella järjestetään vuosittain lukuisia tapahtumia ja alueella on tärkeä rooli kaupungin ulkoisena edustustilana ja virkistysalueena. Kaupunkikeskustan vieraslaiturit ja muut venelaiturit sijaitsevat suunnittelualueella.

Suunnittelualue on osa Porin Jokikeskus -hanketta.

Kaavan tavoitteet
Laaditaan asemakaavan muutos Porin Jokikeskus -hankkeen yleissuunnitelman toteutusta varten. Asemakaavamuutos koskee siltayhteyksiä, rantarakenteita ja toimintojen uudelleen jäsentelyä.

Kaavatunnus
609 1605

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Reipas Risto
asemakaava-arkkitehti
Puh: 044 701 1609


Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • Vireille: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2011
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.10.2011- 31.10.2011
  • Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto mm. yleissuunnitelma esiteltiin yleisötilaisuudessa 22.11.2012.


Uusin vaihe

  • Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 9.11.-10.12.2012


Asiakirjat:

Vireille

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.4 Mt)

Luonnos

Asemakaavaluonnos (pdf, 1.46 Mt)

kuva

WSP Finland Oy:n yleissuunnitelma:

Asemapiirustus (pdf, 4.06 Mt)

Asemapiirustus detaljit (pdf, 7.19 Mt)

Periaatepoikkileikkaukset (pdf, 0.93 Mt)

Havainnekuvat (pdf, 3.91 Mt)

Suunnitelmaselostus (pdf, 16.26 Mt)

Sillan yleispiirustus (pdf, 0.9 Mt)

kuva

Lehdistötiedote (pdf, 0.01 Mt)

kuva