Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1623

YYTERIN 60. kaupunginosan ja Herrainpäivien 64. kaupunginosan asemakaavan muutos ja 1. asemakaava

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 53 hehtaaria ja se sijaitsee Meri-Porissa Yyterin santojen alueella. Alue on pääosin virkistys-, loma- ja matkailupalvelualuetta. Alue on kokonaisuudessaan luonnonsuojelualuetta (Yyterin santojen luonnonsuojelualue, YSA 207405). Lounaassa alue rajautuu Preiviikinlahteen. Alueen koillispuolella sijaitsevat Levon ja Santalan asuinalueet, Yyterin kylpylähotelli ja leirintäalue.

Kaavan tavoitteet
Yyterin santojen asemakaavaa muutetaan vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita ja käyttötarpeita. Tavoitteena on alueen virkistyksen, palvelujen, liikkumisen ja luonnonsuojelualueen rajausten sekä rauhoitusmääräysten ja kaavamääräysten yhteensovittaminen. Alueelle laaditaan samanaikaisesti Yyterinniemen osayleiskaavaa.

Kaavatunnus
609 1623

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Nukki Heli
projektipäällikkö
Puh: 044 701 1976

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alustava kaavaluonnos nähtävillä 15.6.-15.7.2013
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 16.11.-16.12.2013
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 8.6.2015
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 18.6.2015-17.7.2015
  • Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.2.2016
  • Lainvoimainen 30.3.2016

Asiakirjat:

Vireille

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 3.62 Mt)

Alustava luonnos (pdf, 2.42 Mt)

Kuulutus (pdf, 0.01 Mt)

Luonnos

Asemakaavaluonnos (pdf, 2.24 Mt)

Kuulutus (pdf, 0.0 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 1.59 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 15.65 Mt)

Havainnekuva (pdf, 0.12 Mt)

Kuulutus 17.6.2015 (pdf, 0.0 Mt)

Selvitykset:

Luonnonsuojelualueen perustamispäätös (pdf, 0.37 Mt)

Yyterityöryhmän loppuraportti -Yyterin kehittämisen yleissuunnitelma (pdf, 24.57 Mt)

Lainvoimainen

Kaavakartta 609 1623 (pdf, 1.61 Mt)