Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1673

KARHUNPÄÄ 4. kaupunginosan korttelin 45 tontin 172 Yrjönkatu 21 (Kenkäpori) asemakaavan muutos

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Yrjönkadun ja Mikonkadun risteyksessä. Alue käsittää tontin 609-4-45-172, jonka pinta-ala on 2 833 m². Tontin omistavat sillä sijaitsevat kiinteistö- ja taloyhtiöt. Alue sijaitsee kävelykadun alkupäässä vastapäätä kauppakeskus BePOP:a. Alueen sijainti on keskeinen ja näkyvä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksessa tontin 609-4-45-172 rakennusoikeutta ja suurinta sallittua
kerroslukua nostetaan. Tontille aiotaan sijoittaa asuinkerrostalo. Tontin rakennusoikeus
kasvaa 1 320 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku Yrjönkadun puoleisella osalla nousee V u
2/3:aan (III).

Kaavatunnus
609 1673

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Laurinen Mirko
kaavoitusarkkitehti
Puh: 044 701 1604

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.12.2015
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.12.2015-8.1.2016
  • asemakaavaluonnos nähtävillä 25.8.-9.9.2016


Uusin vaihe

  • asemakaavamuutosehdotus nähtävänä 19.10.-17.11.2017

Asiakirjat:

Vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.44 Mt)

Kuulutus 23.12.2015 (pdf, 0.0 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos (pdf, 0.09 Mt)

Kuulutus 24.8.2016 (pdf, 0.05 Mt)

Luonnosaineisto

ARK luonnos VE1 (pdf, 0.22 Mt)

ARK luonnos VE2 (pdf, 0.33 Mt)

ARK luonnos VE3 (pdf, 0.22 Mt)

ARK luonnos VE1-VE3 (pdf, 0.23 Mt)

ARK luonnos asema (pdf, 0.12 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 0.12 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 4.93 Mt)

Havainnekuvat (pdf, 1.44 Mt)

Kuulutus 18.10.2017 (pdf, 0.19 Mt)