Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1679

SUNNIEMENRANTA 19. JA ISOJOENRANTA 18. KAUPUNGINOSIEN 1. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti

kuva
Suunnittelualue sijoittuu Sunniemen alueelle Kokemäenjoen ja kaupungin keskustan itäpuolelle Harjunpäänjoen eteläpuolelle. Alueella sijaitsee hajanaisesti rakennuspaikkoja mutta pääosin alue muodostuu viljelyalueista. Alueella sijaitsee myös Isojoenrannan urheilukenttä. Suurin osa rakennuspaikoista sijoittuu Kokemäenjoen ja Harjunpäänjoen rantojen läheisyyteen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 150 ha.

Kaavan tavoitteet
Sunniemen alueelle laaditaan 1. asemakaava. Asemakaavan ensisijaisena tavoitteena on osoittaa tulvasuojeluun liittyvät ratkaisut koskien Sunniemen aluetta. Sunniemen patosuojausta ja Harjunpäänjoen suuntausta tutkitaan. Tulvariskin hallinnan suunnittelua ja asemakaavan valmistelua tehdään samanaikaisesti.

Suunnittelualueen läpi osoitetaan etelä-pohjoissuunnassa lisäjokivaraus, josta Harjunpäänjoen kääntöuoma on oma osansa. Nykyisestä Harjunpäänjoen alaosasta muodostetaan sisäjärvi, jolle järjestetään vaihtovesipumppaus.

Kaavatunnus
609 1679

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Arponen Otto
kaavoitusarkkitehti
Puh: (02) 621 1606

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2016
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.-27.6.2016


Uusin vaihe

  • Kaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.11.-22.12.2017
  • Asemakaavan osallistamistilaisuus järjestetään 11.12.2017 klo 17.30 alkaen Rantakartanolla, Isojoenrannantie 58.


Asiakirjat:

Vireille

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma_paivitetty_22.11.2017.pdf (pdf, 2.64 Mt)

Kuulutus 8.6.2016 (pdf, 0.01 Mt)

kuva

Luonnos

Kaavaluonnos_1679.pdf (pdf, 1.86 Mt)

Havainnekuva_609_1679.pdf (pdf, 0.99 Mt)

Luonnoskuulutus_22.11.2017.pdf (pdf, 0.2 Mt)

3Dmalli Sunniemi

Huom! Mallinnus ei toimi Explorer-selaimella

kuva