Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1682

SAMPOLA 47. kaupunginosan palvelukeskuksen ympäristön asemakaavan muutos

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavatyön suunnittelualue sijoittuu Sampolan kerrostaloalueen keskusta-alueelle, noin 3 km:n etäisyydelle Porin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 ha.

Sampolan kerrostaloalue on 1970 –luvulla rakentunut Porin kookkain aluerakentamiskohde. Alueen keskustan muodostavat kaksikymmentä elementtitekniikalla toteutettua kerrostaloa, liikekeskus ja koulurakennukset. Alueen liikennejärjestelmä on suunniteltu ulkosyötteiseksi, jonka ansiosta alueen reunamilla sijaitsee laajoja pysäköintialueita.

Kaavatyön suunnittelualueena on Sampolan kerrostaloalueen keskusta. Suunnittelualueeseen sisältyy koulurakennusten ja liikekeskuksen kortteli. Itä-Porin yhtenäiskoulussa oppilaita on noin 360. Liikekeskuksen yhteydessä toimivat vähittäiskauppa ja apteekki. Puisto-alueista suunnittelualueeseen sisältyvät koulukorttelia ympäröivä Kouvonpuisto, Lyylikinpuisto sekä kerrostalokortteleiden väliin jäävät Sammonpuisto ja Ainonpuisto. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu alueen katuverkostoa.

Kaavan tavoitteet
Sampolan koulukorttelin rakennuskanta aiotaan uudistaa Sampolan palvelukeskus Oy:n toimesta. Nykyisiä koulutoimintoja palvelemaan on tarkoitus rakentaa uudet toimitilat. Liiketilojen osalta uudistuksen toteuttajana toimii muu taho. Koulukorttelin rakennusten uudistamisen taustalla on rakennusten huono kunto.

Uuden koulurakennuksen rakentaminen aiotaan aloittaa elokuussa 2017 ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2019. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa uusien koulutilojen suunnittelun ja toteuttamisen. Uuden koulurakennuksen tieltä aiotaan ensivaiheessa purkaa nykyinen alakouluosa. Uusien koulutilojen valmistuttua aiotaan purkaa myös vanha ylä-koulu sekä liiketilojen osa.

Asemakaavan muutoksella tutkitaan koulukorttelin muutoksista aiheutuvia aluevarausmuutoksia koskien koulutiloja, piha-alueita, lähiliikunta-alueita ja pysäköintiä. Samalla tutkitaan uutta sijaintia alueen kaupallisille palveluille. Myös Sampolan päivätoimintakeskuksen korttelin uudelleenkäyttöä sekä koko alueen liikenteellistä toimivuutta tutkitaan. Tavoitteena on Sampolan keskuksen toiminnallinen sekä laadullinen kehittäminen kokonaisuutena.

Kaavatunnus
609 1682

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Arponen Otto
kaavoitusarkkitehti
Puh: 044 701 1606

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2017
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.3.-7.4.2017


Uusin vaihe

  • Kaavaluonnosvaihtoehdot 1 ja 2 nähtävillä 31.8.-29.9.2017
  • Asemakaavan osallistamistilaisuus järjestetään 7.9.2017 klo 17.30 alkaen päiväkoti Taikurinhatussa, Palokunnantie 39.


Asiakirjat:

Vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.75 Mt)

Kuulutus 8.3.2017 (pdf, 0.04 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos ve1 (pdf, 0.6 Mt)

Kaavaluonnos ve2 (pdf, 0.6 Mt)

Luonnosvaiheen selostus (pdf, 4.83 Mt)

Havainnekuva ve1 (pdf, 2.86 Mt)

Havainnekuva ve2 (pdf, 2.8 Mt)

Näkymäkuvat ve1 (pdf, 6.31 Mt)

Näkymäkuvat ve2 (pdf, 7.34 Mt)

Kuulutus 30.8.2017 (pdf, 0.2 Mt)

kuva
3D-malli Sampolan koulukeskuksesta

HUOM! Mallinnus ei toimi explorer –selaimella