Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1690

KOTOMETSÄ 88. kaupunginosan suojaviheralueen (osa), maa- ja metsätalousalueen (osa), Hatanpääntien (osa) ja Kotometsäntien (osa) asemakaavan kumoaminen

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kumottavan asemakaavan alue sijoittuu Kotometsän kaupunginosaan Kotometsäntien ja Hatanpääntien väliin, valtatie 8:n itäpuolelle. Kumottavan kaava-alueen pinta-ala on noin 0,8 ha.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan 537 62 osittainen kumoaminen liittyy vt8:n parantamiseen ja järjestelyihin. Asemakaavan kumoamisen tavoitteena on mahdollistaa tiehankkeen suunnittelunmukainen toteuttaminen. Asemakaavan kumoaminen mahdollistaa yksityistien rakentamisen Kotometsäntien ja Hatanpääntien välille vt8:n rinnalle. Sillä turvataan Hatanpääntien varrella olevien asukkaiden pääsy tonteilleen.

Kaavatunnus
609 1690

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginhallitus

Yhteyshenkilö

Bogdanoff Tea
kaavasuunnittelija
Puh: 044 701 1972

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.12.2016
  • Kaavaluonnos15.12.2016
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 15.-28.12.2016
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 6.3.2017
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 16.3.-29.3.2017
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 24.4.2017
  • Lainvoimainen 7.6.2017

Asiakirjat:

Vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.47 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos (pdf, 0.14 Mt)

Kuulutus 14.12.2016 (pdf, 0.01 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 0.13 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 4.6 Mt)

Kuulutus 15.3.2017 (pdf, 0.21 Mt)

Lainvoimainen

Kaavakartta 609 1690 (pdf, 0.15 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 4.81 Mt)