Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1691

HARMAALINNA 40. kaupunginosan korttelien 75 ja 77 (osa) asemakaavan muutos

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Harmaalinnan 40. kaupunginosaan Vanha Harmaalinnantien ja Päivikintien väliselle alueelle n. 6 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta lähelle Ulvilan kaupungin rajaa.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin 75 alue asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi sekä muuttaa osa korttelista 77 asuinpientalojen korttelialueeksi. Päivikinkujan osalta asemakaava päivitetään. Alueelle on suunnitteilla senioriasumiseen suunnattujen rivitalojen ja niihin liittyvän yhteistilan rakentaminen. Kaavamuutoksella korotetaan rakennusoikeutta korttelin 75 alueella siten, että rakentamisen tehokkuusluku e=0.30. Korttelin 77 alueella rakennusoikeuden määrää ei ole tarvetta lisätä.

Kaavatunnus
609 1691

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Lammi Hannu
kaavoitusinsinööri
Puh: 044 701 1605

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2017
  • Kaavaluonnos 8.2.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 9.2.-10.3.2017
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 15.5.2017
  • Kaavaehdotus nähtävänä 25.5.-26.6.2017
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 4.9.2017
  • Lainvoimainen 18.10.2017


Asiakirjat:

Vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.05 Mt)

Kuulutus 8.2.2017 (pdf, 0.04 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos (pdf, 0.1 Mt)

Havainnekuva (pdf, 4.82 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 0.11 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 14.58 Mt)

Kuulutus 24.5.2017 (pdf, 0.02 Mt)

Lainvoimainen

Kaavakartta_609_1691.pdf (pdf, 0.17 Mt)

Kaavaselostus_609_1691.pdf (pdf, 14.17 Mt)