Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1692

PORMESTARINLUOTO 53. kaupunginosan Messipojanpuistoa koskeva asemakaavan muutos (Kaarisillan päiväkoti)

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Pormestarinluodon 53. kaupunginosaan Jokisatamantien koillispuolelle Messipojanpuistoon. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,7 ha.

Kaavan tavoitteet
Tekninen palvelukeskus on esittänyt Isosannan päiväkotia korvattavaksi kokonaan uudella rakennuksella.
Isosannan päiväkodin uudisrakentamista ja laajentamista ehdotetaan toteutettavaksi 160-paikkaisena.
Uudisrakennuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana.

Kaavatunnus
609 1692

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Reipas Risto
asemakaava-arkkitehti
Puh: 044 701 1609

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2017
  • Kaavaluonnos 8.2.2017
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 9.2.-10.3.2017
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.5.2017


Uusin vaihe

  • Kaavaehdotus nähtävänä 1.6.-30.6.2017

Asiakirjat:

Vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.4 Mt)

Kuulutus 8.2.2017 (pdf, 0.04 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos (pdf, 0.15 Mt)

Alustava maankäyttö-suunnitelma (pdf, 0.09 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 0.17 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 10.09 Mt)

Tonttijako 8277 (pdf, 0.06 Mt)

Havainnekuva (pdf, 0.59 Mt)

Havainnekuva (asemapiirros) (pdf, 0.59 Mt)

Kuulutus 31.5.2017 (pdf, 0.2 Mt)