Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1692

PORMESTARINLUOTO 53. kaupunginosan Messipojanpuistoa koskeva asemakaavan muutos (Kaarisillan päiväkoti)

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Pormestarinluodon 53. kaupunginosaan Jokisatamantien koillispuolelle Messipojanpuistoon. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,7 ha.

Kaavan tavoitteet
Tekninen palvelukeskus on esittänyt Isosannan päiväkotia korvattavaksi kokonaan uudella rakennuksella.
Isosannan päiväkodin uudisrakentamista ja laajentamista ehdotetaan toteutettavaksi 160-paikkaisena.
Uudisrakennuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana.

Kaavatunnus
609 1692

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Reipas Risto
asemakaava-arkkitehti
Puh: 044 701 1609

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2017
  • Kaavaluonnos 8.2.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 9.2.-10.3.2017
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.5.2017
  • Kaavaehdotus nähtävänä 1.-30.6.2017
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 4.9.2017
  • Lainvoimainen 18.10.2017


Asiakirjat:

Vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.4 Mt)

Kuulutus 8.2.2017 (pdf, 0.04 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos (pdf, 0.15 Mt)

Alustava maankäyttö-suunnitelma (pdf, 0.09 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 0.17 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 10.09 Mt)

Tonttijako 8277 (pdf, 0.06 Mt)

Havainnekuva (pdf, 0.59 Mt)

Lainvoimainen

Kaavakartta_609_1692.pdf (pdf, 0.22 Mt)

Kaavaselostus_609_1692.pdf (pdf, 10.06 Mt)

Tonttijako_8277.pdf (pdf, 0.06 Mt)