Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > 1693

TOEJOKI 52. kaupunginosan kortteli 151 (Pappila) asemakaavan muutos

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Toejoen kaupunginosaan Ruosniementien ja Pappilanpuistikon risteykseen, risteysalueen liikenneympyrän koilliskulmaukseen. Alue rajautuu kaupungin omistamiin, lähinnä nurmetettuihin Sääksenpuiston puistoalueisiin sekä Ruosniementien ja Pappilanpuistikon katualueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8516 m².

Suunnittelualue käsittää koko korttelin, joka muodostaa tällä hetkellä yhden tontin. Alueen ympäristö on pientalovaltaista rivitalo- ja omakotiasutusta. Alueella sijaitsee Toejoen entinen pappilarakennus, jolla ei ole kulttuuri- tai rakennushistoriallisia erityisarvoja. Alue on tasaista entistä peltomaata, jolla sijaitseva kasvillisuus on vähäistä, lähinnä muutamia iäkkäitä koivuja, nurmea ja peltoa.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tarkoituksena on luoda kaavalliset edellytykset tarpeettomaksi jääneen pappilan tontin uudiskäytölle.

Kaavatunnus
609 1693

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Nurminen Mikko
kaupunkisuunnittelupäällikkö
Puh: 044 701 1601

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

 • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2017
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.3.-7.4.2017
 • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 8.5.2017
 • Kaavaehdotus nähtävänä 11.5. - 9.6.2017
 • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2017
 • Lainvoimainen 18.7.2017


  Asiakirjat:

  Vireillä

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.54 Mt)

  Kuulutus 8.3.2017 (pdf, 0.04 Mt)

  Luonnos

  Kaavaluonnos (pdf, 0.11 Mt)

  Ehdotus

  Kaavaehdotus (pdf, 0.11 Mt)

  Kaavaselostus (pdf, 4.94 Mt)

  Havainnekuva (pdf, 0.54 Mt)

  Tonttijako 8273 (pdf, 0.06 Mt)

  Kuulutus 10.5.2017 (pdf, 0.06 Mt)

  Lainvoimainen

  Kaavakartta 609 1693 (pdf, 0.12 Mt)

  Kaavaselostus 609 1693 (pdf, 4.94 Mt)

  Tonttijako 8273 (pdf, 0.06 Mt)