Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Porin kansallinen kaupunkipuisto

Porin kansallinen kaupunkipuisto täyttää 15 vuotta 2017! Luvassa on muun muassa tapahtumia, näyttely ja uusi kansallisten kaupunkipuistojen yhteisjulkaisu.

Seuraa ajankohtaisviestintäämme seuraavissa osoitteissa:

www.facebook.com/porinkansallinenkaupunkipuisto

https://twitter.com/Pori_NUP

https://instagram.com/porinkansallinenkaupunkipuisto


Porin kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoitus on säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot. Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kaupungin hakemuksesta ympäristöministeriön päätöksellä. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Porin kansallinen kaupunkipuisto on perustettu 6.5.2002. Se on noin kymmenen neliökilometrin laajuinen Kokemäenjoen suistossa ja rannoilla sijaitsevien sekä rakennettujen että yhä viljelykäytössä olevien kulttuuriympäristöjen, puistojen ja puistokatujen, kaupunkimetsien ja jokivarsiluonnon yhdessä muodostama kansallisesti arvokas kokonaisuus.

Luotojen alueen ulkoilureittikartta

kuva

Ulkoile Porissa -sähköinen reittikartta


Porin kansallinen kaupunkipuisto

kuva

Muut kansalliset kaupunkipuistot Suomessa:

Hämeenlinna
Heinola
Hanko
Porvoo
Turku

Kotka

Forssa