Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Projektit ja ohjelmat > Matkakeskus > Keskitetty matkakeskus -näyttely

Matkakeskus

kuva

Ajankohtaista

Porin uuden matkakeskuksen yleissuunnitelma valmis

Porin uuden matkakeskuksen laiturialueen yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota laiturialueen toimivuuteen ja turvallisuuteen kaikkien alueella liikkuvien näkökulmista. Suunnitelman tekemisessä ovat olleet mukana eri liikennemuotojen edustajat (VR-Yhtymä Oy, Matkahuolto Oy, Linja-autoliitto, Porin Linjat Oy ja Porin taksit), Porin joukkoliikennelautakunta sekä Porin kaupungin eri yksiköt.

Yleissuunnitelmassa esitetään, että laiturialueelle ei tehtäisi yhtä suurta, korkeaa katosrakennelmaa, vaan alueelle rakennettaisiin sekä taloudellisista että toiminnallisista syistä laiturikohtaiset katokset. Lisäksi esitetään laiturialueen lämmittämistä erityisesti matkustajien turvallisuuden kannalta. Suunnitelmassa Matkahuollon rahti ei tule sijaitsemaan asemarakennuksessa, vaan lähialueella. Rahtiaseman lopullisen sijainnin ratkaisee Matkahuolto Oy.

Yleissuunnitelman valmistelussa pyydettiin lausuntoja eri yhteistyötahoilta, lähimmiltä taloyhtiöiltä sekä avoimella kyselyllä porilaisilta matkakeskuksen käyttäjiltä. Lausunnot olivat pääosin myönteisiä, mutta lähimmän taloyhtiön "Kiinanmuurin" kaksi taloyhtiötä Satakunnankatu 18 ja 22 ovat erityisen huolissaan lisääntyvän liikenteen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista, alueen viheralueiden kärsimisestä sekä liikenteen ruuhkautumisesta.

Matkakeskushankkeen ohjausryhmä päätti kommenttien perusteella tilata Ramboll Oy:ltä ilmanlaatu-, melu- ja tärinäselvitykset. Liikenteen toimivuudesta on vuoden 2015 tehty myös Ramboll Oy:n toimesta liikenteen toimivuustarkastelu. Selvitysten perusteella voidaan todeta, että Matkakeskuksen odotetut ympäristövaikutukset ovat varsin pienet. Suurimpana vaikutuksena selvityksissä nousivat esille meluvaikutukset, jotka nekin olivat varsin pienet (1-2 dB).

Suunnittelun vaiheita

  • Porin uuden matkakeskuksen yleissuunnitelma valmis, tiedotustilaisuus 4.5.2016
  • Matkakeskus näyttely Porin rautatieasemalla 8.12.-15 lähtien. Näyttely esillä 31.7.2016 asti.
  • Yleisötilaisuus 8.12.2015 klo 18:00 Rautatieasemalla (Asema-aukio 3).