Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Ranta-asemakaavoitus > Yyterin alueen UPM:n lomakylän ranta-asemakaavan muutos

Porin kaupungin Yyterin alueen UPM:n lomakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

kuva

kuva Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella yhtenäisellä alueella ja voimassa oleva UPM:n lomakylän rantakaava punaisella katkoviivalla.
Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaava-alue sijaitsee noin 20 km Porin keskustasta luoteeseen Meri-Porin alueella Yyterin hiekkasantojen eteläosassa. Suunnittelualue on noin 1,1 km valtatie 2 (Mäntyluodontie) länsipuolella.
Suunnittelualue on lähes rakentamatonta ranta-aluetta ja pinta-alaltaan noin 115 ha. Rantaviivan kokonaispituus on noin 1,4 km.

Kaavan tavoitteet
Porin kaupungin Yyterin alueelle Yyterin RN:o 1:827 kiinteistön noin 115 ha suuruiselle alueelle laaditaan maanomistajan toimesta ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta, joka koskee osaa UPM:n lomakylän ranta-asemakaavaa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on uuden matkailupalvelualueen perustaminen ja nykyisen lomakylän laajentaminen. Kaava-alueen edustalla sijaitsevat Yyterin hiekkadyynit on tarkoitus kaavoittaa virkistysalueiksi, joiden käyttöä osittain tulevat rajoittamaan ko. Natura-aluetta koskevan rauhoituspäätöksen määräykset. Natura-ohjelmaan sisältyvä eteläisin osa alueesta tullaan kaavoittamaan luonnonsuojelualueeksi.

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

Kaavaa laativa konsultti:

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
Itsenäisyydenkatu 11
33500 Tampere

  • Sini Suontausta puh. (03) 255 5331
    sini.suontausta@ymparisto.inet.fi

Lisätietoja:

Porin kaupunki/kaupunkisuunnittelu

  • Mikko Nurminen, puh. 044 701 1601
  • Hannu Lammi, puh. 044 701 1605
  • kaupunkisuunnittelu@pori.fi

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2013
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.6.-27.6.2011


Uusin vaihe

  • ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä 4.12.2013-7.1.2014

Asiakirjat:

Vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.97 Mt)

Luonnos

Ranta-asemakaavaluonnos (pdf, 0.77 Mt)

Selostus (luonnos) (pdf, 4.97 Mt)

Selostuksen liitteet (luonnos) (pdf, 8.19 Mt)

Kuulutus (pdf, 0.12 Mt)

Selvitykset:

Linnusto- ja liito-oravaselvitys (pdf, 4.9 Mt)

Kasvillisuusselvitys (pdf, 6.2 Mt)

Kovakuoriaisselvitys (pdf, 1.37 Mt)

Perhosselvitys (pdf, 1.36 Mt)

Natura-arviointi (pdf, 4.36 Mt)