Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > SURE

SURE -hanke

Porin kaupunki osallistuu vuosina 2009-2013 Euroopan aluekehitysrahaston Urbact II -ohjelman temaattisten verkostojen toimintaan. SURE -verkoston vetäjä on Porin ystävyyskaupunki Eger. Hankkeessa tutkitaan taantuvien ja suhdanneherkkien kaupunkialueiden sosio-ekonomisen elvyttämisen malleja.

Verkostossa yhdeksän eurooppalaista keskisuurta kaupunkia hyödyntää toistensa kokemuksia omien kohdealueidensa kehittämisessä. Keskinäinen tiedonvaihto perustuu raportointiin ja hyviä käytäntöjä esiin nostaviin opintomatkoihin ja uusiin menetelmiin perehdyttäviin kansainvälisiin työpajoihin. Verkosto vahvistaa poikkihallinnollista työskentelyä. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa laaditaan paikallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää kohdealuetta koskevia toimenpide-ehdotuksia. Porin kohdealue on Karjarannan kaupunginosa. Paikallisen toimintasuunnitelman laatimisessa keskitytään maankäytön suunnittelun strategiseen kehittämiseen. Osallisryhmät visioivat sellaisen kokonaisvaltaisen mielikuvan alueesta, joka ilmentää ympäristön ja toimintojen monipuolisuutta ja toimenpiteiden toisiaan tukevaa vaiheittaista yhteen sovittamista.


The SURE project is co-financed by the ERDF in the URBACT II programme .

This homepage is intended to provide information in Finnish about the locally coordinated sub-project in Pori.

The official homepage of the SURE network can be found by clicking on the following link:

http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/sure/homepage/