Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus

kuva
kuva

Vireillä olevat yleiskaavat

Voimassa olevat yleiskaavat

Taustaa

Porin kaupungin yleiskaavoituksella on pitkät perinteet. Harald Andersin laati 1920-luvun lopussa ajalle tyypillisen kaupunkiutopisen yleiskaavan. Olavi Laisaari laati 1950-luvun lopussa yleiskaavan alueellisesti kahtia jakautuneelle Porille.
Suunnittelun näkemykset olivat täysin toiset kuin Andersinillä. Laisaaren yleiskaavassa painottuivat mm. taloudellinen ja liikkumisen aspekti ja erityisesti asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden suhde.

Suhtautumista keskikaupunkiin kuvastaa Andersinin perustelu: ihmiset alkavat vähitellen ymmärtää sen, ettei kaupunkikeskustassa asuminen ole niin mukavaa kuin sen ulkopuolella syntyvillä uusilla asuntoalueilla. Aatos Issakaisen johdolla laadittiin 1960-luvulla uuden polven yleiskaava. Vuonna 1969 hyväksytty yleiskaava korosti kokonaisvaltaisuutta. Issakaisen yleiskaavassa korostui edelleen liikennesuunnittelu ja kerrostalovaltainen rakentaminen osittain täysin piittaamatta olevasta kaupunkirakenteesta. Ennustettu vahva suuntautuminen Meri-Poriin ei ole toteutunut.

Vuonna 1974 perustetun yleiskaavatoimiston työnä tehtiin kaksi Porin yleiskaavaa, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi 1977 ja 1984. Yleiskaavoitus muotoutui jatkuvaksi suunnitteluksi ja osaksi kaupunkisuunnittelua, taloussuunnittelua ja detaljikaavoituksen valmistelua.


Aiheesta muualla