Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Yleiskaavoitus > Ahlaisten Lammin tuulivoimapuisto

Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaava

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Pohjois-Poriin, Pohjajoen ja Uksjärven väliselle alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaavaehdotus tuulivoimapuiston toteuttamiseksi. Alueen koko on noin 10,1 km² ja sille on tarkoitus sijoittaa enintään 18 kpl nimellisteholtaan 3 – 3,5 MW tuulivoimalaa, joiden tornikorkeus on noin 125 metriä ja enimmäiskorkeus 190 metriä maanpinnasta. Osayleiskaavaa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 77 a § mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena.

Kaavan tavoitteet
Suunnittelutehtässä on selvitetty tuulivoimaloiden sijoittumisen edellytykset kaava-alueeksi rajatulla maa- ja metsätalousalueella. Tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden toteuttaminen siten, että rakentamisaikaiset sekä pitkän aikavälin ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Suunnitelmassa hyödynnetään alueella olemassa olevaa tiestöä huolto- ja rakentamisaikaisena liikenneverkkona. Kaavassa osoitettava sähkönsiirtoverkosto sijoitetaan ensisijaisesti tiestön yhteyteen. Suunnittelualueen päämaankäyttötarkoitukseksi jää edelleen maa- ja metsätalousalue.

Osayleiskaavaehdotus nähtävänä
Luonnosvaiheessa keväällä 2015 saadun palautteen pohjalta on laadittu osayleiskaavaehdotus, joka on nähtävänä 21.4.-20.5.2016, jolloin siitä pyydetään viralliset lausunnot. Mahdolliset muistutukset on tehtävä nähtävänäolon aikana. Ne osoitetaan Porin kaupunginhallitukselle ja toimitetaan Porin kaupunkisuunnitteluun, käyntiosoite Valtakatu 4 (7. krs.), postiosoite PL 95, 28101 Pori tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

 • KAAVOITUSVIRANOMAINEN:
  Porin kaupunki
  Heimo Salminen
  Yleiskaava-arkkitehti
  puh. 044 701 1603
  sähköposti: heimo.salminen@pori.fi

 • KAAVAN LAATIVA KONSULTTI:
  Ramboll Finland Oy
  Niemenkatu 73
  15140 Lahti
  Puh. 020 755 611
  Faksi 020 755 7801

  Yksikön päällikkö, kaavoitusarkkitehti
  Annu Tulonen
  puh. 040 675 0332
  sähköposti: annu.tulonen@ramboll.fi

  YVA-menettely:
  Johtava asiantuntija, dos. FT
  Joonas Hokkanen
  puh. 0400 355 260
  sähköposti: joonas.hokkanen@ramboll.fi

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

 • vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.10.2013
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.10.-4.11.2013
 • Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 7.3.-20.4.2015
 • Osayleiskaavaluonnoksen esittely YVA-selostuksen tiedotustilaisuuden yhteydessä maanantaina 16.3.2015 Ahlaisten koululla
 • Kaupunginhallitus asetti nähtäville 11.4.2016
 • Osayleisaavaehdotus oli nähtävänä 21.4.-20.5.2016 Porin kaupunkisuunnittelussa, pääkirjastossa ja Ahlaisten kirjastossa
 • Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 3.5.2016 klo 18.00 alkaen Ahlaisten koululla, Ahlaistentie 732


Uusin vaihe

 • Porin kaupunginhallitus päätti 22.8.2016 hankevastaavien Satawind Oy:n ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n anomuksesta keskeyttää kaavan käsittelyn mahdollisten muutostarpeiden selvittämiseksi.

Asiakirjat:

Vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 6.3.2015 (pdf, 2.82 Mt)

OAS kuulutus (pdf, 0.13 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos, 14 voimalaa (pdf, 2.85 Mt)

Kaavaluonnos, 18 voimalaa (pdf, 2.8 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 7.7 Mt)

Luonnos kuulutus (pdf, 0.01 Mt)

Ehdotus

Osayleiskaavakartta (pdf, 2.82 Mt)

Osayleiskaavaselostus (pdf, 11.53 Mt)

Kuulutus 20.4.2016 (pdf, 0.01 Mt)

Kaavaehdotuksen liiteaineisto:

LIITE 1. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 4.35 Mt)

LIITE 2. Ymparistövaikutusten arviointiselostus (pdf, 0.0 Mt)

LIITE 3. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (pdf, 0.27 Mt)

LIITE 4. Vastineet ennakkolausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf, 0.53 Mt)

LIITE 5. Tarkistettu melumallinnus (pdf, 2.12 Mt)

LIiTE 6. Tarkistettu välkemallinnus (pdf, 2.49 Mt)

Tiivistetyt lausunnot ja muistutukset sekä vastineet niihin

LIITE 7. Maiseman yhteisvaikutusten arviointi (pdf, 6.84 Mt)

Osayleiskaavaselostus

LIITE 8. Kasvillisuustarkistus (pdf, 0.58 Mt)

Tarkistettu kaavaehdotus

Osayleiskaavakartta (pdf, 2.81 Mt)

Osayleiskaavaselostus (pdf, 10.96 Mt)

Tiivistetyt lausunnot ja muistutukset sekä vastineet niihin (pdf, 0.75 Mt)

kuva
Linkki Satawind Oy:n kotisivuille