Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Yleiskaavoitus > Jakkuvärkki

Jakkuvärkin tuulivoimapuiston osayleiskaava

KAAVAHANKE KESKEYTETTY 11.1.2016

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti

Porin kaupungin Jakkuvärkin alueelle suunniteltu Saba Tuulivoima Oy:n tuulivoimapuistoalue sijaitsee Makholman, Viasveden ja Perä-Amerikan välisellä alueella, noin 2 km Porin asemakaava-alueen länsi-lounaispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,2km². Maa-alueet ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa.


Kaavan tavoitteet

Saba Tuulivoima Oy on käynnistänyt hankkeen tuulivoimapuiston toteuttamiseksi Jakkuvärkin alueelle. Tavoitteena on aloittaa tuotanto Jakkuvärkin tuulivoimapuistossa vuonna 2016. Tuulivoimapuiston arvioitu käyttöaika on 50 vuotta.

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

 • Porin kaupunki:
  Heimo Salminen, yleiskaava-arkkitehti
  Valtakatu 4, 7 krs, 28100 Pori
  puh. 044 701 1603
  heimo.salminen@pori.fi

 • Kaavoituskonsultti:
  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
  Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere

  Pekka Seppänen, ins. AMK
  Puh. 050 911 1972
  pekka.seppanen@fcg.fi

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

 • vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.10.2012
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.10.–13.11.2012
 • kaavaluonnos nähtävillä 15.6.-15.8.2013
 • Osayleiskaavaehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 8.11.-19.12.2014
 • yleisötilaisuus Viasveden Mäntypirtillä torstaina 11.12.2014 klo 18.00 alkaen


Uusin vaihe

 • SABA Wind Oy Ab/ SABA Tuulivoima Oy on keskeyttänyt kaavoitushankeen 11.1.2016