Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Yleiskaavoitus > Vireillä olevat

Vireillä olevat yleiskaavat

Vireille tulleet:


TAHKOLUOTO - PAAKARIT OSAYLEISKAAVA

Oikeusvaikutteisena valmisteltava yleiskaava luo kehittämisedellytykset Tahkoluodon satamalle ja siihen tukeutuville toiminnoille sekä osoittaa saariston loma-asunto- ja virkistysalueet. Osayleiskaavalla ohjataan rakentamista loma- ja matkailu sekä loma-asuntoalueilla.


YYTERINNIEMEN OSAYLEISKAAVA

Porin Yyterinniemelle ja sitä ympäröivillä Kokemäenjoen suistoalueelle ja Preiviikinlahdelle ranta-alueineen laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa Meri-Porin osayleiskaavan 1999 ja Natura-alueiden osalta Porin yleiskaavan 1984. Alueen koko on noin 150 km², josta maata noin 90 km².

Luonnosvaiheessa:

-

Ehdotusvaiheessa:

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAPUISTON MUUTETTU OSAYLEISKAAVA

Pohjois-Poriin, Pohjajoen ja Uksjärven väliselle alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaavaehdotus tuulivoimapuiston toteuttamiseksi. Alueen koko on noin 10,1 km² ja sille on tarkoitus sijoittaa enintään 14 kpl nimellisteholtaan 3 – 4,5 MW tuulivoimalaa, joiden tornikorkeus on enintään 150 metriä ja enimmäiskorkeus enintään 220 metriä maanpinnasta. Osayleiskaavaa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 77 a § mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena.


JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SABA Wind Oy Ab/ SABA Tuulivoima Oy on keskeyttänyt kaavoitushankeen 11.1.2016

Saba Tuulivoima Oy on hankevastaavana tuulivoimapuiston toteuttamiseksi Viasveden ja Makholman väliselle metsäalueelle. Alueen koko on noin 12,2 km² ja sinne on tarkoitus sijoittaa yhdeksän voimalaa, joiden napakorkeus on 100-125 metriä. Tavoitteena on aloittaa tuotanto Jakkuvärkin tuulivoimapuistossa vuonna 2016. Tuulivoimapuiston arvioitu käyttöaika on noin 25 vuotta, jota voidaan jatkaa koneistoja uusimalla..

Lisää aiheesta