Etusivu > Organisaatio

Porin kaupunkikonserni

Kaupungin päätöksenteosta vastaa poliittinen organisaatio.

Porin hallintomallina on kaupunkikonserni, jota ohjaa konsernihallinto. Konsernihallinnon tehtävänä on konsernin strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ohjaaminen. Porin kaupunkikonserni jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen konserniin.

Sisäiseen konserniin kuuluvat kaupungin budjettitaloudessa toimivat hallintokunnat ja liikelaitokset. Osa niistä toimii yli kuntarajojen. Ulkoiseen konserniin kuuluvat osakeyhtiöt, säätiöt ja muut konserniyhteisöt. Porissa, kuten useimmissa suomalaisissa suurissa kaupungeissa, merkittävä osa palvelutuotantoa on nykyisin järjestetty tapahtuvaksi yhtiö- tai muussa yhteisömuodossa.

Porin kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöjä, jotka toimivat monilla toimialoilla omistajan antaman tehtävän toteuttamiseksi. Yhteisömuotoina ovat osakeyhtiö, yhdistys ja säätiö. Monet yhtiöt ovat ns. yleishyödyllisiä osakeyhtiöitä, joiden tavoitteena ei ole voitonjako omistajille. Varsinkin osakeyhtiömuotoa on viime vuosina käytetty myös seudullisen tai maakunnallisen yhteistoiminnan järjestämisessä.

Tytäryhteisöt toimivat kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston ja konsernijohdon valvonnassa ja ohjauksessa toimien kyseistä yhteisömuotoa koskevan lainsäädännön mukaisesti.