Etusivu > Organisaatio > Poliittinen organisaatio

Poliittinen organisaatio

Kaupungin ylin päättävä elin on valtuusto, joka vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Valtuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka vastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta käytännössä, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa. Konserni- ja henkilöstöjaosto ovat osa kaupunginhallitusta.

Lauta- ja johtokunnat ohjaavat hallintokuntien ja liikelaitosten toimintaa.

Perusturvalautakunta Kaupunginvaltuusto Koulutuslautakunta Satakunnan TyÖterveyspalvelut, liikelaitoksen johtokunta Kulttuurilautakunta Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Kaupunginhallitus Jätelautakunta Porin Veden johtokunta Keskusvaalilautakunta Ympäristölautakunta Tarkastuslautakunta Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta Konsernijaosto Tekninen lautakunta Vapaa-aikalautakunta Henkilöstöjaosto Joukkoliikennelautakunta