Etusivu > Organisaatio > Ulkoinen konserni

Ulkoinen konserni

Ulkoiseen konserniin kuuluvat Porin kaupungin kokonaan tai osittain omistamat osakeyhtiöt, säätiöt ja muut konserniyhteisöt.

Ulkoista konsernia ohjaa ja valvoo kaupunginhallituksen alainen konsernijaosto.

pori.fi www.prizz.fi www.winnova.fi www.samk.fi www.kuntapro.fi www.portofpori.fi www.porinyhasunnot.fi www.porinlinjat.fi www.porienergia.fi