Etusivu > Päätöksenteko > Kuntavaalit Porissa 2017 > Ehdokasasettelu

Ehdokasasettelu

Kuka on vaalikelpoinen?

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö,

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Suomen Kuntaliitto on 19.10.2016 antanut yleiskirjeen vaalikelpoisuudesta valtuustoon.

Milloin vaalikelpoisuus määräytyy?

Se, missä kunnassa henkilö on vaalikelpoinen, määräytyy lähtökohtaisesti samassa aikataulussa kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 (51. päivänä ennen vaalipäivää) olevien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana.

Esimerkki: Ehdokkaan kotikunta on 17.2.2017 kunta A. Hän kuitenkin muuttaa seuraavalla viikolla kuntaan B. Häntä koskeva ehdokashakemus jätetään kunnan B keskusvaalilautakunnalle 28.2. Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 9.3. Näin ehdokkaalla on se tilanne, että hänellä on äänioikeus kunnassa A, mutta hän on ehdokkaana kunnassa B.

Ehdokkaan vaalikelpoisuuden määräytymiselle ei ole lainsäädännössä säädetty selvää ajankohtaa, mutta käytännössä ehdokkaan kotikunnan tulee olla selvä viimeistään 8.3.2017 (32. päivänä ennen vaalipäivää), jolloin keskusvaalilautakunnat käsittelevät ja ratkaisevat ehdokashakemuksiin tehdyt täydennykset. Ehdokkaan kotikuntaa koskevat ratkaisut tehdään väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella.

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa

1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita. Porissa valitaan 59 valtuutettua, joten puolueella voi olla enintään 88 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyt

Vaaliasiamiehen, tämän varamiehen tai tämän valtuuttaman henkilön tulee luovuttaa henkilökohtaisesti ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään ti 28.2.2017 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Ehdokashakemusten tuojan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Ehdokashakemukset otetaan vastaan maanantaina 27.2.2017 kello 14-16 tai tiistaina 28.2.2017 kello 10-12 ja 14.30-16 keskusvaalilautakunnan vaalitoimistossa, osoitteessa Antinkatu 14 B 3.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan (313/2014) mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriössä on laadittu ehdokasasettelulomakkeet Word- ja Pdf-muodossa.

Puhelimitse lisätietoa on saatavilla keskusvaalilautakunnan toimistovastaava Toni Salmelta, puh. 044 701 4412, tai sähköpostilla vaalit@pori.fi.

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

Kunnan keskusvaalilautakunta tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistaa ehdokasasettelun 9.3.2017 (31. päivänä ennen vaalipäivää). Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikkien puolueiden, valitsijayhdistysten ja yhteislistojen ehdokkaat. Jokaisesta ehdokkaasta on yhdistelmässä seuraavat tiedot: järjestysnumero (alkaen numerosta 2), nimi sekä arvo, ammatti tai toimi. Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä mm. äänestyskopeissa.