Etusivu > Päätöksenteko > Kuntavaalit Porissa 2017 > Kotiäänestys

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16. Ilmoittautua voi joko puhelimitse 044 701 4412, kirjallisesti osoitteeseen Porin kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen vaalit@pori.fi. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake löytyy Oikeusministeriön sivuilta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.