Etusivu > Päätöksenteko > Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Kunnanhallitus, Porissa kaupunginhallitus, on valtuuston ohella tärkein toimielin kunnallishallinnossa.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Porin kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä vuosina 2013–2015.

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 23 §:ssä ja kaupunginhallituksen johtosäännössä.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lisäksi kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin klo 13.00 kokoushuoneeseensa kaupungintalolle. Lain mukaan kokoukset ovat suljettuja. Asiat kokoukseen valmistelee kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien johdolla hallintokeskuksen ja muun kaupungin hallinnon viranhaltijat. Osa asioista tulee kaupunginhallitukseen lautakuntien esityksinä. Asiat kokouksessa esittelee toimialoittain kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat. Kokouksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö.