Etusivu > Päätöksenteko > Vaalit > Kotiäänestys

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Presidentinvaali 2018

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään joko kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Ilmoituksen on oltava perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Kotiäänestys toimitetaan samanaikaisesti vaalien ennakkoäänestyksen kanssa. Porissa kotiäänestys järjestetään sunnuntaina 21.1.2018. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin kirjeitse. Ensimmäisen kierroksen kotiäänestyksen ilmoittautumiset ovat voimassa myös mahdollisella vaalin toisella kierroksella. Toisen kierroksen ilmoittautumista ei siis tarvitse erikseen tehdä.

Ilmoittautumiset:

Isolinnankatu 22 B, 28101 PORI, PL 121
Puhelimitse: 044 701 4412 tai 044 701 1120
Sähköpostitse: vaalit@pori.fi