Etusivu > Sosiaali ja terveys > Hallinto

Hallinto ja organisaatio


Porin perusturvakeskus toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa ja huolehtii sen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja Terttu Nordman, puh. 044 701 8053.

Perusturvalautakunnan vuoden 2016 kokoukset:

Ma 25.01.2016 klo 17
Ma 29.02.2016 klo 17
Ma 04.04.2016 klo 17
Ma 02.05.2016 klo 17
Ma 06.06.2016 klo 17
Ma 08.08. 2016 klo 17
Ma 29.08.2016 klo 17
Ma 03.10.2016 klo 17
Ma 31.10.2016 klo 17
Ma 28.11.2016 klo 17
Ke 14.12.2016 klo 17

Perusturvalautakunnan kevään 2017 kokoukset:

Ke 18.1.2017 klo 16
Ke 22.2.2017 klo 16
Ke 29.3.2017 klo 16
Ke 26.4.2017 klo 16
Ke 31.5.2017 klo 16
Ke 21.6.2017 klo 16

Tarvittaessa lautakunta voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta muulloinkin asioiden hoidon niin vaatiessa.

Perusturvalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Toimintasääntö (pdf, 0.25 Mt)
Johtosääntö (pdf, 0.01 Mt)

Perusturvan organisaatio (ppt, 0.92 Mt)
Palvelusopimus (pdf, 1.62 Mt)
Palvelusunnitelmat 2016:

Palvelusuunnitelman laadinta pohjautuu Porin, Ulvilan ja Merikarvian joulukuun 18. päivänä 2012 allekirjoittamaan sopimukseen, jolla Ulvilan kaupunki ja Merikarvian kunta ovat siirtäneet terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden järjestämisvastuun Porin kaupungille. Palvelusuunnitelmalla sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet koko perusturvakeskuksen toimialueella.

Merikarvia (pdf, 0.44 Mt) Pori (pdf, 0.47 Mt) Ulvila (pdf, 0.49 Mt)


Perusturvan strategia 2016 (pdf, 0.09 Mt)

Porin perusturvakeskuksen toimintakertomus 2015 (pdf, 5.66 Mt)

Asiakaspalvelujen palvelualueet

Sosiaali- ja perhepalvelut
Palvelujohtaja Mari Levonen, puh. 044 701 6102

Vanhuspalvelut
Palvelujohtaja Pirjo Mäkilä, puh. 044 701 4463

Terveys - ja sairaalapalvelut
Palvelujohtaja Anna-Liisa Koivisto, puh. 044 701 0243

Perusturvan sisäisten palveluiden vastuuyksiköt

Sisäisten palveluiden tehtävänä on luoda perusturvan toiminnan yleislinjaukset ja edellytykset yhtenäisille toimintakäytännöille.

Talouspalvelut
Talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi
Laskutus
Maksukattoasiat
Sopimusasioiden valmistelu
Talouspäällikkö Ilkka Manninen, puh. 044 701 3440

Hallintopalvelut
Perusturvalautakunnan kokousasioiden valmistelu ja toimeenpano
Yleishallinto
Tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen
Lainopilliset asiat
Toimintajärjestelmän kehittäminen ja ylläpito
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Hallintopäällikkö Pirkko Levola, puh. 044 701 6036

Yhteistoiminta-alueen kunnat

Yhteystiedot

PL 121, 28101 PORI
Maantiekatu 31, 28120 PORI
puh. (02) 621 3500
fax (02) 635 3715