Etusivu > Sosiaali ja terveys > Terveyspalvelut > Neuvolat > Lastenneuvolat

Tervetuloa lastenneuvolaan!

kuva

Lapsi tuo ilon
Arvo Ylppö

Lastenneuvolatarkastukset perustuvat valtakunnallisiin asetuksiin, suosituksiin ja paikallisesti sovittuihin käytäntöihin. Neuvolatarkastuksissa huomioidaan myös perheiden yksilölliset tarpeet. Neuvolatoimintaa ovat vastaanottokäynnit, puhelinneuvonta ja mahdollisuuksien mukaan kotikäynnit sekä perheryhmät.

Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan, sekä lapselle tarjotaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet. Vanhempien voimavaroja tuetaan lasta huomioivassa kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä vanhempien oman itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon tarpeen arvioi oman alueen terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, joka antaa hoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjaa lääkärille. Mikäli tarvitsette todistusta lapsen sairaudesta työnantajaa varten, ottakaa yhteys neuvolaan mahdollisimman nopeasti lapsen sairastuessa.

Sovitut lastenneuvolan määräaikaistarkastukset Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla

Lastenneuvolakäynneillä terveysneuvonnan ja tuen tarvetta kartoitetaan yhdessä perheen kanssa keskustellen sekä erilaisten menetelmien ja kyselylomakkeiden avulla.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ohjeistaa valtakunnallisesti lastenneuvolatyön määräaikaistarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöjä. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta heitä voidaan auttaa ja ohjata tarpeenmukaisten palveluiden piiriin.

Lastenneuvola toimii säännöllisesti yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Lisäksi yhteistyötahoja tarvittaessa ovat psykososiaaliset palvelut, perheneuvola, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös perhetyöntekijät, puhe- ja ravitsemusterapeutit sekä fysioterapeutit.

Ohjeellinen aikataulu määräaikaistarkastuksille lastenneuvolassa.

sairaalasta kotiuduttua

äitiysneuvolan terveydenhoitajan kotikäynti

~ 2vko

lastenneuvolan terveydenhoitaja

4-6vko

lääkäri ja terveydenhoitaja

2kk

terveydenhoitaja (rokotus)

3kk

terveydenhoitaja (rokotus)

4kk

lääkäri ja terveydenhoitaja "vauvaperheen arjen voimavarat -lomake",

"Audit-10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä"

5kk

terveydenhoitaja (rokotus) "EPDS -mielialalomake"

6kk

ryhmäneuvola (tai terveydenhoitajan vastaanottokäynti)

8kk

lääkäri ja terveydenhoitaja

10 kk terveydenhoitaja

1v

terveydenhoitaja (rokotus)

1v 3-5kk

terveydenhoitaja "pikkulapsiperheen arjen voimavarat - lomake",

"Audit- 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä"

1v 6kk

lääkäri ja terveydenhoitaja

2v

terveydenhoitaja

3v

terveydenhoitaja (Lene)

4v

terveydenhoitaja ja lääkäri (Lene, rokotus)

5v

terveydenhoitaja (Lene)

6v

terveydenhoitaja (Lene, rokotus)


Lastenneuvolaan ovat kaikki perheenjäsenet tervetulleita. Molempien vanhempien toivotaan pääsevän mukaan ainakin 4kk, 1v 6kk ja 4v käynneille. Ennen 4kk ja 1v 6kk käyntejä vanhempia pyydetään täyttämään perheen voimavarakysely, joka tuodaan mukana vastaanotolle. Lomakkeet voi saada neuvolasta tai tulostaa edellisestä listasta kyseisen määräaikaistarkastuksen kohdalla ja täyttää valmiiksi kotona. 6kk käynnillä on perheellä mahdollisuus osallistua ryhmäneuvolaan, johon on kutsuttu myös muita alueella asuvia samanikäisten lasten perheitä.

Lastenneuvolassa on käytössä Lene -tutkimusmenetelmä (leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio) 3-6-vuotiaille. Lene sisältää yhtenäisen tehtäväkokonaisuuden jokaiselle ikäryhmälle. Tutkimukseen sisältyy mm. näön- ja kuulontutkimus sekä lapsen motorisia taitoja, kielenkehitystä ja vuorovaikutustaitoja kartoittavia osioita.

Lastenneuvolalla ja varhaiskasvatuksella on käytössä yhteinen 4- vuotiaiden lasten kehityksen seurantalomake, joka on tarkoitettu kodin, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyövälineeksi.

Rokotusohjelma

Jos olette muuttaneet ja lapsesi tulee ensimmäistä kertaa neuvolaan, on hyvä varata aika puhelimitse. On tärkeää, että terveyskertomustiedot saadaan tilattua edellisestä neuvolasta ennen tarkastusta ja perheen yhteystiedot on päivitetty mahdollista yhteydenottoa ajatellen.

Tervetuloa!

Jos lapsi elää ympäristössä,
jossa hän saa osakseen ystävällisyyttä ja rakkautta,
hän oppii rakastamaan elämää
.
Ragnar Russel/ Arvo Ylppö

Linkkejä

Oppaita

Ravitsemuskäsikirja varhaiskasvatukseen, perheille, neuvoloille ja ruokapalveluille (pdf, 2.25 Mt)

Varaa aika verkossa

2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaiden määräaikaistarkastusajat

Lastenneuvolassa suositeltavia ohjauslinkkejä

Vanhemmuus (doc, 0.06 Mt)

Imetys, ravinto, lepo, liikunta ja rokorukset (doc, 0.07 Mt)

Lastenneuvolan ajanvaraus

Puh. (02) 621 5000

Numeroon vastataan maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin sekä aattopäivinä kello 8-15.

Lastenneuvolat lähipalvelualueittain

Terveydenhoitajilla on yhtenäinen puhelinaika arkisin klo 12 - 12.30

Itä-Porin lastenneuvolat

Itä-Porin neuvola
Herralahdenraitti 2
28360 Pori

Palvelualue:

  • 28130 Impola, Mikkola, Uusikoivisto
  • 28300 Kalaholma, Lukkarinsanta, Tupala
  • 28330 Koivistonluoto, Metallinkylä, Väinölä
  • 28360 Herralahti, Koivula, Vanhakoivisto (osa)
  • 28370 Sampola, Vanhakoivisto (osa)
  • 28430 Harmaalinna, Kartano


Luoteisen lähipalvelualueen lastenneuvolat

Ahlaisten lastenneuvola
Ahlaisten koulun piharakennus (Ahlaistentie 732),ke 8-15
Terveydenhoitajan puhelinaika puh. (02) 621 0355 ma-pe klo 12 - 12.30

Noormarkun terveysasema
Hakalantie 7
29600 Noormarkku
Lastenneuvola
Terveydenhoitajan puhelinaika ma - pe klo 12 - 12.30 puh. ( 02) 621 0351 ja (02) 621 0352

Merikarvian terveysasema
Antintie 52
29900 Merikarvia
Äitiysneuvola, perhesuunnitteluneuvola ja lastenneuvola
Terveydenhoitajan puhelinaika klo 12 -12.30 puh (02) 621 4506

Länsi-Porin lastenneuvolat

Terveydenhoitajien puhelinaika klo 12 - 12.30

Länsi-Porin neuvola
Länsi-Porin terveysasema, B 4, 1. krs
Maantiekatu 31, 28120 Pori
Palvelualue: postinumerot 28120, 28540 ja 28580 Niittymaa ( Pori-Rauma-pikatien länsipuoli) 28600, 28610, 28660, Pikakylä ja Reikko ( 28760)

Pihlavan neuvola
Pihlavan terveysasema
Päretie 2, 28800 Pori
Palvelualue: postinumerot 28800 ( Pihlava , Enäjärvi ja Metsämaa)
28760 ( Kyläsaari paitsi Pikakylä ja Reikko) 28880 ( Mäntyluoto)

Reposaaren neuvola
Reposaaren terveysasema
Kirkkokatu 24, 28900 Pori

Palvelualue: postinumerot 28900 Reposaari, 28840 Kaanaa

Pohjois-Porin lastenneuvola

Pohjois-Porin terveysasema, Siltapuistokatu 2, 28100 Pori
Palvelualue: postinumero 28100 (joen pohjoispuoli, ei Kellahti), 28190, 28200, 28220

Lavian lastenneuvola

Lavian lähipalvelupiste
Viittatie 8, 38600 Lavia
terveydenhoitaja Kirsi Niemi puhelinaika klo 12.00-12.30
puh. 044 701 8837

Ulvilan lastenneuvola

Terveydenhoitajan puhelinaika ma-pe klo 12.00-12.30

Ulvilan lähipalvelukeskus
Välskärintie 1, 28450 Vanha-Ulvila

Terveydenhoitaja Satu Grönlund, p. 044 701 0540, alue: Vainiola, Nahkuri, Nummela, Hakanpää

Terveydenhoitaja Eija Pörsti, p. 044 701 0541, alue: Friitalan keskusta ja haja-asutusalue, Haistila, Hannula, Hormisto, Palovainio, Pitkäranta, Rantala, Rantavainio, Sahamäki, Suurpää, Uotila, Valtavainio

Terveydenhoitaja Päivi Taipalus, p. 044 701 0542, alue: Kellarinmäki, Kirkkojuopa, Mukulamäki, Mynsteri, Saari

Terveydenhoitaja Katriina Levola, p. 044 701 0538, alue: Loukkura, Ravani, Palopään alue, Pappilanlampi, Krapisto,

Terveydenhoitaja Sanna Tommila, p. 044 701 0527, Harjunpää, Kaasmarkku, Suosmeri
Huom! Lastenneuvolan vastaanotto Harjunpään koululla, Katinhännäntie 17, erillinen ovi neuvola-kyltillä.

Kullaan terveysasema
Koskitie 17, 29340 Kullaa
terveydenhoitaja Maija-Liisa Vajavaara ma, ke-pe, puh. 044 701 0563. Alue: Kullaa