Etusivu > Sosiaali ja terveys > Ajankohtaista > 2017 > 07 > Porissa aloitettiin Ihmeelliset vuodet -ohjausryhmät

Porissa aloitettiin Ihmeelliset vuodet -ohjausryhmät

(14.07.2017 10:38 Mira Metsälä / päivitetty 18.07.2017 09:25)

Porissa aloitettiin tänä vuonna Ihmeelliset vuodet -ohjausryhmät. Ihmeelliset vuodet -ohjelma on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster-Strattonin kehittämä ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Ensimmäinen vanhemmuudenohjausryhmä 3-12 vuotiaiden lasten vanhemmille Porissa kokoontui tänä vuonna tammi-kesäkuussa. Ryhmään voi tulla vanhempi, joka tarvitsee keinoja ja tukea lapsen haastavan käyttäytymisen ohjaamisessa. Ohjelman tarkoituksena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja parantaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.

Porin perheneuvolassa kokoontuneessa ryhmässä oli 8 aktiivista vanhempaa. Ryhmän vetäjinä toimivat terveydenhoitaja Katja Katajamäki ja perheneuvolapsykologi Tarja Klemetti. Perhetyönohjaaja Minna Elo lastensuojelusta osallistui myös ryhmiin ja teki kotikäyntejä perheisiin. Ryhmä kokoontui tiistai-iltaisin 2,5 tunnin ajan 20 kertaa. Lapsille oli samanaikaisesti lastenhoitoa Satakunnan ammattikorkeakoulun motivoituneiden opiskelijoiden järjestämänä. Vanhemmilta saatu palaute ryhmästä oli hyvin myönteinen. Ohjaajat vaikuttuivat vanhempien aktiivisuudesta tehdä kotitehtäviä viikoittaisten kokoontumisten välissä.

Tavoitteena on, että vastaavia ryhmiä järjestetään tulevaisuudessa mahdollisimman paljon. Ensi syksynä alkaa lastenneuvolassa terveydenhoitajien vetämä Ihmeelliset vuodet- vanhempainryhmä ja sijaishuollossa/lastensuojelussa perhetyöntekijöiden vetämä. Porin perheneuvolassa on tarkoitus aloittaa uusi ryhmä vuodenvaihteessa.

Ihmeelliset vuodet -ohjelman tavoitteina on muun muassa vähentää lapsen käytösongelmia, kuten negatiivista käyttäytymistä, tottelemattomuutta ja aggressiivista käytöstä. Tavoitteena on myös lisätä lasten sosiaalisia taitoja, tunneälyä, parantaa ongelmanratkaisutaitoja ja lisätä akateemista sitoutumista ja kouluvalmiuksia. Pitkän aikavälin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, rikollisuutta, alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä sekä väkivaltaista käyttäytymistä. Tehokkaimmin nämä tavoitteet saavutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Lisätietoa:
Katja Katajamäki
katja.katajamakipori.fi
044 701 4005


Hakusana
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12