Etusivu > Sosiaali ja terveys > Ajankohtaista > 2017 > 07 > Työllisyyspalvelut muuttuvat elokuun alusta

Työllisyyspalvelut muuttuvat elokuun alusta

(20.07.2017 11:11 Marika Virtanen / päivitetty 02.08.2017 12:58)

Työttömien työnhakijoiden jotkut palvelut siirtyvät 1. elokuuta TE-toimistolta kaupungin hoidettavaksi. Kokeilussa Porin kaupunki korostaa uudenlaisen asiakaslähtöisen palvelumallin kehittämistä, jossa eri palveluiden parhaat käytännöt yhdistetään ja sitä kautta luodaan uusia työllistymismahdollisuuksia.

– Porissa kokeilun kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 200 päivää sekä yli kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti työllistymistä edistävien palveluiden ulkopuolella olleet alle 25-vuotiaat nuoret. Työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien työkykyä ja työelämävalmiuksia edistetään kokeilulla, kuvailee työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine.

Porin kaupungille siirtyy vastuu noin 2000 porilaisen työnhakijan työvoimapalveluista. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi työnvälitys- ja neuvontapalvelut, ammatinvalintaohjaus, uravalmennus, työkokeilu, työvoimakoulutus, palkkatuki ja starttiraha. Tavoitteena on tarjota ja kehittää asiakaslähtöisesti työllistymistä edistäviä palveluita ja parantaa toimintamalleja työttömyyden pitkittymisen estämiseksi.

– Työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilu yhdistää valtion ja kunnan resurssit, osaamisen ja verkostot yhden työnjohdon alle yhteisiin tiloihin. Työttömät työnhakijat tulevat saamaan tuekseen aiempaa monialaisemman asiantuntijajoukon entistä varhaisemmassa vaiheessa. Palvelua saa niin sanotun yhden luukun periaatteen mukaisesti, kertoo Laine.

Kokeilun kuuluvat asiakkaat saavat henkilökohtaisen kirjeen TE-toimistosta ennen elokuuta. Palveluiden muuttuminen ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä ja kaikki TE-toimistossa sovitut asiat, kuten työnhakuun liittyvät tapaamiset ja palvelut, ovat voimassa sovitulla tavalla.

– Kokeiluun siirtyminen ei myöskään aiheuta muutoksia asiakkaan työttömyysturvaan, toteaa Laine.

Kaupungin työllisyyspalveluista otetaan yhteyttä asiakkaisiin 1. elokuuta jälkeen. Sähköinen asiointi tapahtuu edelleen osoitteessa www.te-palvelut.fi ja TE-palveluiden valtakunnalliset puhelinpalvelut ovat myös kokeiluun kuuluvien käytössä.

Porin työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilu palvelee asiakkaita Teljänkatu 5:n katutason ja 2. kerroksen toimitiloissa. Kokeilun työntekijät tavoittaa kaupungin puhelinvaihteen kautta numerosta 02 621 1100.

Eduskunta hyväksyi 28.6.17 hallituksen esityksen (HE 51/2017) laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Kokeilu päättyy 31. joulukuuta 2018.


Hakusana
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12