Etusivu > Sivistyskeskus > Varhaiskasvatus > Ajankohtaista > 2017 > 02 > Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan maaliskuussa

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan maaliskuussa

(15.02.2017 11:20 Kristiina Österlund / päivitetty 16.02.2017 09:01)

Päivähoidon asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu 1.3.2017, jolloin voimaan tulee uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Tämän seurauksena osalla perheistä maksut alenevat.

Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen sekä varatun hoitoajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna 290 euroa, jos asiakas ei ilmoita tulojaan.

Toisesta lapsesta perittävä maksu on uuden lain mukaan enintään 90 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Muutos pienentää kaikkien niiden perheiden kuukausimaksuja, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa ja joiden maksu ensimmäisestä lapsesta on 27 - 289 euroa. Ns. sisarusalennus koskee 1.3.2017 lähtien kaikkia perheitä, ei vain korkeampaa maksua maksavia kuten aiemmin.

Maksuperusteena oleviin tulorajoihin tulee muutoksia 2 ja 3 hengen perheisiin. Osalla maksu alenee. Muun kokoisissa perheissä tulorajat ovat samat kuin ennen. Lisäksi huomioidaan sisarusalennus kaiken kokoisille perheille. Sivistyskeskuksessa tehdään uudet asiakasmaksupäätökset niille perheille, joiden maksu muuttuu. Tulot lasketaan viimeksi toimitettujen tulotietojen perusteella.

Perheen koko
henkilöä
Tuloraja
ennen
Tuloraja
1.3.2017
Maksu %:a tulorajan
ylittävästä tulosta
2
1 403
1 915
11,5
3
1 730
1 915
9,4

Uuden lain mukainen korkein maksu tulee maksettavaksi kahden hengen perhekoossa tuloilla 4436,73 euroa/kk ja kolmen hengen perhekoossa tuloilla 5000,10 euroa/kk.

Mikäli asiakas on aiemmin suostunut korkeimman maksun perimiseen ja haluaa, että 1.3.2017 alkaen maksu määrätään tulojen perusteella, hän lähettää tiedot sähköisesti http://www.pori.fi/sivistyskeskus/varhaiskasvatus/paivahoidonsahkoinenasiointi.html tai toimittaa tiedot tuloistaan sivistyskeskukseen maaliskuun aikana. Tuloselvityksen voi lähettää: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Sivistyskeskus, PL 98, 28101 Pori, käynti-osoite Otavankatu 3, 28100 Pori.

Uuden lain mukainen maaliskuuta koskeva varhaiskasvatuslasku tulee huhtikuun puolessa välissä.

Mahdolliset kysymykset: varhaiskasvatus@pori.fi

Ritva Välimäki
varhaiskasvatuspäällikkö

Hakusana
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12