Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Kiinteistöt ja maa-alueet > Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut

kuva


Maaseututoimi tuottaa maaseutuelinkeinohallinnon paikalliset viranomaispalvelut, joista keskeisiä ovat EU:n ja kansallisten maataloustukihakemusten vastaanotto, käsittely ja maksatus.

Postiosoite: Porin kaupunki. TPK/ Maaseututoimi, PL 95, 28101 Pori
Sähköposti: maaseututoimi@pori.fi

Hakuoppaita noudettavissa Porista, Merikarvialta, Siikaisista ja Karviasta!

Maaseututoimen tehtävät

- EU:n- ja kansallisten maataloustukien jako
- tukioikeusrekisterin ylläpito
- asiakaspalvelu ja neuvonta
- sato-, hirvieläin- ja petoeläinvahinkojen arvioiminen ja korvaaminen
- hukkakauran torjunnan valvonta
- erilaiset maatalouteen liittyvät eläke-, ilmoitus-, palkkio-, korvaus-, ja lupa-asiat
- maatalouden ja maaseutuelinkeinojen investointirahoitukseen liittyvä neuvonta
- maaseudun kehittämiseen liittyvät asiat

Maatalous Porissa

Tilojen lukumäärä 298 kpl, joiden hallinnassa oleva peltoala on 12 800 hehtaaria. Maatiloille maksettu tukimäärä on runsaat 8 miljoonaa euroa. Maatilat ovat pääasiassa kasvinviljelytiloja. Kotieläintilat ovat vähentyneet viime vuosina. Suosituin kotieläin on nykyään hevonen. Viljelypinta-alat ovat: Viljakasvit 7400 ha, erikoiskasvit 2300 ha, kesanto 1400 ha ja nurmet 1700 ha.

Maaseutuhallinnon yhteistominta-alue

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä tuli voimaan huhtikuun alussa 2010. Laki edellyttää maaseutuhallinnon järjestämisestä niin, että kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä. Pori ilmoittautui Maaseutuviraston pilottikunnaksi siten, että toiminta alkoi vuoden 2011 alusta. Porissa jatkaa vuoden 2015 alussa yhteistoiminta-alue, joka käsittää Porin lisäksi Luvian, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntien sekä Ulvilan kaupungin maaseututoimet. Tällä yhteistoiminta-alueella toimii noin 1000 aktiivitilaa.

Kuntien kanssa tehtyjen sopimusten perusteella Pori perusti Tekniseen palvelukeskukseen tarvittavat virat. Lisäksi tehdyissä sopimuksissa sovittiin kunnissa pidettävistä vastaanottopäivistä.

Maaseututoimessa asiakkaita palvelevat 1.1.2015 alkaen

Maaseutupäällikkö Mika Ruissalo
puh. 0400 611 707

Maaseutuasiamies Juhani Dahl
puh. 044 701 1819

Maaseutusihteeri Hannu Kankaanpää
puh. 0400 134 729

Maaseutuasiamies Maria Huhtamäki
puh. 044 701 9090

Toimistonhoitaja Taina Huhtala
puh. 044 701 1821

Maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen
puh. 044 772 7509

Toimistonhoitaja Sirkka-Liisa Ala-Karvia (Karvian toimipiste)
puh. 040 120 3906

Asiasanat: maaseutu, pelto