Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Puistot ja metsät > Metsät > Metsätyökohteet 2016-2017

Metsätyökohteet talvella 2016-2017

Porin taajama-alueen metsien hoito-ohjeena käytetään Metsänhoitoyhdistyksen tekemää taajamametsien hoitosuunnitelmaa.

Porin metsä kuuluu Porin kansalliseen kaupunkipuistoon ja kohteita hoidetaan erillisen Porin metsän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan

Muita julkaisuja Porin metsästä.


Porin metsä
Isomäki, kuvio 107


Sijainti kartalla

Kuvio 107 sijaitsee Valtatie 8 varrella ratsastuskeskuksen takana. Pinta-alaltaan 2,8 hehtaarin kuvio on melu- ja näkösuojametsää. Kuvion halki kulkee ulkoilureitti.

Tavoite: Valoisa ja helppokulkuinen eri-ikäisrakenteinen sekametsä. Paatsamien kasvu turvataan.

Luonnonhoito:
Kuviolla tehdään erikoishakkuu, jossa poistetaan ylispuita ja annetaan tilaa alikasvokselle, erityisesti kuusille ja paatsamille.

Lisätietoja:
metsätyönjohtaja Päivi Ojala
puh. 044 701 9409

Vanhakoivisto Untamonpuisto


Sijainti kartalla


Taajamametsän hoitotyöt.

Tavoiteet: Taata jäävälle puustolle riittävä kasvutila sekä alueen siistiminen puistomaisemmaksi.

Työ aloitetaan tammikuussa 2017.


Lisätietoja:

piiripuutarhuri Kari Torniainen
puh. 044 701 1767
Vanhakoivisto Pirkanpuisto


Sijainti kartalla


Taajamametsän hoitotyöt.

Tavoiteet: Taata jäävälle puustolle riittävä kasvutila sekä alueen siistiminen puistomaisemmaksi.

Työ aloitetaan tammikuussa 2017.


Lisätietoja:

piiripuutarhuri Kari Torniainen
puh. 044 701 1767
Toejoki Hyveläntien varsi


Sijainti kartalla

Taajamametsän hoitotyöt.

Tavoiteet: Taata jäävälle puustolle riittävä kasvutila sekä alueen siistiminen puistomaisemmaksi.

Työ aloitetaan tammikuussa 2017.


Lisätietoja:
piiripuutarhuri Kari Torniainen
puh. 044 701 1767

Leppäkorpi Kurupuisto


Sijainti kartalla


Taajamametsän hoitotyöt.

Tavoiteet: Huonokuntoisten puiden poisto sekä alueen siistiminen puistomaisemmaksi.

Työt toteutetaan syksyllä 2016.


Lisätietoja:
puistotyönjohtaja Minna Murtomäki
puh. 044 701 1768

Uusiniitty Mäntyluodontien varrella kuvio 200


Sijainti kartalla


Alueella tehdään puuston harvennus.

Lisätietoja:

metsätyönjohtaja Päivi Ojala
puh. 044 701 9409
KyläsaariUrholinintien uudet tontit


Sijainti kartalla

Puuston harvennus tonteiksi kaavoitetuila alueella.

Lisätietoja:

metsätyönjohtaja Päivi Ojala
puh. 044 701 9409

Kaanaa Kaanaan uusi tonttialue


Sijainti kartalla


Kaanaan uuden kaavoitetun alueen puuston valmennus tonttikäyttöön: puuston harvennus ja yli-ikäisten, huonokuntoisten puiden poisto talvella 2016-2017.
Lisätietoja:
metsätyönjohtaja Päivi Ojala
puh. 044 701 9409

Uusiniitty/Paarnoori
Nyrhinpuisto


Sijainti kartalla


Hoitoharvennus, tavoitteena jäävän puuston elinolosuhteiden parantaminen.


Lisätietoja:

metsätyönjohtaja Päivi Ojala
puh. 044 701 9409

Paarnoori Paarnoorin uudet tontit


Sijainti kartalla


Paarnoorin uusien tonttien puiden harvennus ja huonokuntoisten poisto.

Lisätietoja:

metsätyönjohtaja Päivi Ojala
puh. 044 701 9409

Asiasanat: metsä