Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Tulvasuojelu > Ajankohtaisia suunnitelmia

Ajankohtaisia suunnitelmia

Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke
Kuulemistilaisuudet 23. ja 24.8.2017

Pori-Harjunpäänjoki lupahakemus 8.8.2017 (pdf, 5.62 Mt) Piirustusluettelo Harjunpäänjoki (pdf, 0.02 Mt) 101006179-01 (pdf, 2.81 Mt) 101006179-02 (pdf, 0.5 Mt) 101006179-03 (pdf, 0.34 Mt) 101006179-04.1 (pdf, 0.31 Mt) 101006179-04.2 (pdf, 0.47 Mt) 101006179-05 (pdf, 0.45 Mt) 101006179-06 (pdf, 0.41 Mt) 101006179-07 (pdf, 0.42 Mt) 101006179-08 (pdf, 0.46 Mt) 101006179-09 (pdf, 0.13 Mt) 101006179-10 (pdf, 0.29 Mt) 101006179-11 (pdf, 0.09 Mt) 101006179-12 (pdf, 0.11 Mt) 101006179-13 (pdf, 0.11 Mt) 101006179-14 (pdf, 0.06 Mt) 101006179-15 (pdf, 0.26 Mt) 101006179-16 (pdf, 0.25 Mt) 101006179-17 (pdf, 0.33 Mt) 101006179-18 (pdf, 0.1 Mt) 101006179-19 (pdf, 0.13 Mt) 101006179-20 (pdf, 0.14 Mt) 101006179-21 (pdf, 0.13 Mt) 101006179-22 (pdf, 0.07 Mt) 101006179-23 (pdf, 0.1 Mt) 101006179-24 (pdf, 0.07 Mt)

Sunniemen asemakaavoitus ja tulvasuojelu

Tiedustelu: valmistelevat työt Kokemäenjoen varrella (doc, 0.09 Mt)

Tiedustelu sisäjärven vedenkorkeudesta (doc, 0.09 Mt)

Harjunpäänjoen alaosa, kuulemistilaisuuden muistio.pdf (pdf, 0.02 Mt) Harjunpäänjoen alaosa, yleisesittely.pdf (pdf, 0.53 Mt) Harjunpäänjoen alaosa, pohjoisosa.pdf (pdf, 0.27 Mt) Harjunpäänjoen alaosa, eteläosa.pdf (pdf, 0.54 Mt) Harjunpäänjoen alaosa, Kokemäenjoki.pdf (pdf, 0.92 Mt) SYKE Harjunpää - loppuraportti.pdf (pdf, 10.26 Mt)

Tiedotteet

Kaupungin ja valtion välistä sopimusta päivitetään (pdf, 0.01 Mt)

Kahaluodon eristysojan reunapato

Tilanne- ja kuntoarvio (pdf, 2.84 Mt)

Harjunpäänjoen alaosan järjestely, suunnittelu

Harjunpäänjoen havainnekuva (pdf, 0.37 Mt)

Pihlavanlahden sivu-uomien niitto

Saatekirje (pdf, 0.02 Mt) Hankkeen kuvaus (pdf, 0.27 Mt) Liitekuvat (pdf, 11.02 Mt) Yleiskartta (pdf, 0.45 Mt)

Harjunpäänjoen alaosan järjestely: yleisöpalaute, vastine ja jatkotoimenpiteet

Yhteenveto palautteista (pdf, 0.17 Mt) Vastine (pdf, 0.18 Mt) SWOT laaja (pdf, 0.01 Mt) Jatkotoimenpiteet (pdf, 0.01 Mt)

Harjunpäänjoen alaosan järjestelyn yleisötilaisuuden aineisto

Kutsu tiedotustilaisuuteen (pdf, 0.01 Mt) Työjärjestys ja toimintatapa (pdf, 0.03 Mt) Osallistuminen ja kuuleminen (pdf, 0.03 Mt) Porin tulvasuojelun keinot (pdf, 2.24 Mt) Kaavoitustilanne periaatevaihtoehdot (pdf, 0.87 Mt) Kriteereitä (pdf, 0.02 Mt) Tekniset ratkaisut (pdf, 1.64 Mt) SWOT-vertailu (pdf, 0.02 Mt) SWOT suppea (pdf, 0.01 Mt) Kustannusvertailu (pdf, 0.04 Mt) Kokonaisvertailu (pdf, 0.02 Mt) Teräsponttiseinä Harjunpäänjoella (pdf, 0.73 Mt) Kustannuksia (pdf, 0.03 Mt)