Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Tulvasuojelu > Rantarakentaminen ja velvollisuudet

Rantarakentaminen ja velvollisuudet

kuva


Yhteiskunta on olemassa erityisesti turvallisuuden tähden. Yhteiskunta tarkoittaa ensisijassa kaupunkia ja valtiota sekä myös EU:ta. Enää ei eletä itsenäisissä suurperheissä tai pienissä heimoissa, vaan vastuut puolin ja toisin ovat entistä moninaisemmat. Tämä koskee myös tulvasuojelua.

Osa tulvapadoista on rakennettu aikanaan yksityisten ihmisten omistamalle maalle, ja patojen ylläpidolle sekä yksityisten ihmisten ja yhteiskunnan haluamalle tulvasuojelulle on tarve ja velvollisuus. Yksityinen maanomistus ja yhteiskunnan tarve saattavat mennä ristiin. Ilman juridista perusteluakin lienee selvä, että yhteisön etu menee tässä tapauksessa yksityisen edun edelle. Ainakin toistaiseksi on ensiapukorjaukset pystytty tekemään ilman merkittäviä ristiriitoja saati käräjöintiä. Toivottavasti Porin tulvasuojeluhanke pystyy etenemään samalla tavalla jatkossakin.

Padot ovat yhteiskunnan tulvasuojelua varten. Yksittäinen maanomistaja tai satunnainen rannalla kulkija ei saa kajota patoon mitenkään. Esimerkiksi putkien tai portaiden asentaminen patoon sisälle on yksiselitteisesti kielletty, koska tällainen teko saattaa heikentää patoa ja aiheuttaa tulvan veden noustua korkealle joessa. Jos asia epäilyttää, voidaan tutustumista rikoslakiin ja vahingonkorvauslakiin pitää suositeltavana.

Rantaa voi somistaa sopivalla tavalla. Esimerkiksi portaita voi asentaa padon luiskan päälle tai kasteluletkun asentaa padon päälle ja peittää nurmikolla, mutta kaivaminen on kielletty. Puita ei saa istuttaa padolle eikä luiskaan, vaan niiden paikka on lähimmillään pari metriä padosta mantereelle päin. Pieniä pensaita voi istuttaa harjan joen puolen ylätaitteeseen ja alatasanteelle. Tiivistesydämen kohdalle ja kuivan puolen luiskaan ei saa istuttaa mitään.

Padon kohdalle istutetut tai itsellään kasvavat pensaat ja puut saatetaan joutua kaatamaan kunnossapitotöiden tähden. Nyt padolla tai luiskassa olevat puut saatetaan joutua kaatamaan patoturvallisuuden tähden; tällainen kaato tehtäisiin mitä ilmeisimmin, jos jokiveden ennustettaisiin nousevan hyvin korkealle.

Patoa ei myöskään saa korjata itse normaaliaikana, vaan mahdollisesta ongelmasta tai heikkoudesta tulee ilmoittaa Porin kaupungille Tekniseen Palvelukeskukseen. Tällä tavalla toteutetusta padonkorjauksesta ei padon rakenteen mahdollista heikentäjää veloiteta.

Oheisten linkkien takana on pelkistettyä tietoa rannanomistajan ja -käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista.
Laintaulut
Rantarakentaminen
Rantapuuston hoito
Rakentaminen tonteille

On syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi säädökset, ministeriöiden ohjeet, rakennusjärjestys sekä kaavat ja kaavamääräykset menevät yllä esitettyjen laintaulujen ja maisemoinnin edelle. Tässä yhteydessä esitetyt näkökohdat ovat yleisluonteisia. Epävarmoissa tapauksissa on syytä ottaa yhteys Porin kaupungin Tekniseen Palvelukeskukseen.