Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Tulvasuojelu > Taustaa

Taustaa

kuva


Tulva jaetaan nykyään kolmeen osaan tulvimisen syyn perusteella. Tulvatyypit ovat hulevesitulva, vesistötulva ja meritulva.

Hulevesitulva voi aiheutua joko rankkasateesta tai lumen äkillisestä sulamisesta. Porissa tapahtui valtakunnallisestikin merkittävä hulevesitulva elokuussa 2007. Tällöin satoi vettä 100…150 mm kolmessa tunnissa. Kaupunki oli osittain kaaoksessa. Taloudellinen vahinko oli noin 20 miljoonaa euroa. Vahingot olivat ensisijassa välittömiä eli korjausta vaativia töitä. Henkilövahinkoja ei tiettävästi ollut.

Uutisia vesistötulvista tulee tiedotusvälineistä ajoittain. Merkittävimmät viime aikojen tulvat ovat olleet Katrina-hurrikaanin aiheuttama tulva New Orleansissa elokuussa 2005 sekä Australian tulvat tammikuussa 2011. Vastaavan tyyppinen yhteiskunnan pitkäksi aikaa lamaannuttava tulva voisi tapahtua Porissakin. Porin paloista on päästy eroon. Toivoa sopii, että kaupunkia ei kohtaa katastrofi tulvan muodossa.

Kokemäenjoki on aiheuttanut vesistötulvan Porissa luokkaa 10…20 vuoden välein. Viimeisin paha tulva tapahtui talvella 1974…1975. Uhkaavia tilanteita on yleensä muutaman vuoden välein. Tulvavaara-alueella on nykyään noin 5.000 asuntoa, joihin vesi tulvisi sisälle. Asukkaita tällä alueella on noin 15.000. Taloudelliseksi vahingonvaaraksi on arvioitu 3 miljardia euroa, kun mukana ovat välittömät ja välilliset vahingot. Pitkäaikaisia yhteiskunnallisia seuraamuksia ei ole edes yritetty arvioida. Poriin kohdistuva vesistötulvasta aiheutuva vahingonvaara on valitettavasti Suomen merkittävin.

Meritulvan vaara ei ole Porissa samaa luokkaa kuin hule- ja vesistötulvan, mutta meriveden korkeus vaikuttaa joenpinnan korkeuteen. Merikin siis otetaan huomioon Porin tulvasuojelussa.

Porin kaupungin ja valtiota edustavan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä on menossa tulvasuojeluhanke, jossa Porin suojelua vesistötulvalta pyritään tehostamaan merkittävästi. Porin kaupunki on hankevastaava.

Poria jokitulvalta suojeltaessa on tarkoituksena toimia kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa niin, että:

  • kaupunki on ihmisille turvallinen, ihmisten elinolot säilyvät ja kaupunki on viihtyisä
  • ihmisen muokkaama luonto ja puhtaasti luonnonmukainen luonto säilyvät mahdollisuuksien mukaan
  • ihmisen rakentamat alueet ja ympäristö, kunnallistekniikka sekä muu omaisuus ja työpaikat ovat turvassa tulvalta
  • luonnonvarojen, lähinnä vesivoiman, hyödyntäminen olisi yhdensuuntainen tulvasuojelun pyrkimysten kanssa
  • eri näkökohtien väliset riippuvuudet kuten vesistön moninaiskäyttö otetaan huomioon.

Tärkein tavoite on estää joen tulviminen ennakoivilla toimenpiteillä. Lisäksi varaudutaan kuitenkin siihen, että joki saattaa tulvia maalle. Tulvavaaran aikana ja mahdollista tulvatilannetta varten tarvitaan turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma. Edellinen on padonomistajan ja jälkimmäinen pelastusviranomaisen asia.

Linkit

Historiaa

Geologiaa ja ilmastonmuutosta