Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Tulvasuojelu > Tutkimuksia ja julkaisuja

Porin tulvasuojeluun liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja

Tulvasuojelun historia

Rajala, Juha: Kokemäenjoen tulvasuojelun historia, 2013, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 7.65 Mt)

Maaperä ja sedimentit

Boman, Anton: Harjunpäänjoen alaosan kääntöuoman sulfidisedimenttitutkimus, 2015, GTK:n tutkimus (pdf, 1.73 Mt)

Cripps, Catherine et.al: Kokemäenjoen suiston kehitys, maaperämuodostumat ja niiden kemialliset piirteet, 2011, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisuja

Niinikoski, Janne: Kokomäenjoen deltan maaperämuodostumat ja niiden vaikutus Porin tulvasuojeluun, 2011, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 24.29 Mt)
Niinikoski, Janne: Porin tulvasuojeluhanke; Kokemäenjoen yksiuomaisen osan lisätutki-mukset ja analyysi, 2011, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 0.96 Mt)
Lehto, Kaisa: Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus: Raumanjuopa ja Luotsinmäenhaara, 2011, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 1.24 Mt)
Kehusmaa, Karoliina; Salakka, Seela et.al: Kokemäenjoen suiston pääuoman ja sivu-uomien sedimenttien pilaantuneisuustutkimus, 2012, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 1.35 Mt)
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Tulokset Huvilajuovan sedimenttitutkimuksesta; 2012, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 1.6 Mt)
Ketonen, Risto: Porin tulvasuojeluhankkeen vakavuustarkastelu, 2010, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 13.39 Mt)


Tervala, Tiia-Maria: Sedimentaatio ja eroosio Kokemäenjoen Porin osuudella, 2016, Oulun yliopisto (pdf, 8.85 Mt)

Heiskanen, Lauri: Lyhytaikaisen kaivannon stabiliteetin kokeellinen tutkimus, 2017, SAMK (pdf, 8.91 Mt)

Vedenkorkeus, vesistö ja säännöstely

Huokuna, Mikko; Aaltonen, Juha: Selvitys suunnitteluvaihtoehtojen vaikutuksista jää- ja hyydepatojen aiheuttamiin vedenkorkeuksiin Kokemäenjoen alaosalla, 2009, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 7.78 Mt)
Kirves, Risto: Kokemäenjoen alaosan hydraulinen mallinnus, 2011, Porin tulvasuojelu-hankkeen tutkimuksia (pdf, 17.98 Mt)
Huokuna, Mikko: Selvitys jäitä pidättävien rakenteiden vaikutuksista jääpatojen aiheuttamiin vedenkorkeuksiin Kokemäenjoen alaosalla, 2011, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 1.51 Mt)
Kirves, Risto; Koivusalo, Harri; Kokkonen, Teemu: Kokemäenjoen hydraulinen mallinnus, jääpatojen aiheuttamat tulvatilanteet tulevaisuuden skenaarioissa, 2012, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 0.81 Mt)
Veijalainen, Noora et.al: Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos – vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen, 2012, Suomen ympäristökeskuksen julkaisuja

Dubrovin, Tanja et.al: Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys, 2017, Suomen ympäristökeskuksen julkaisuja (pdf, 2.73 Mt)

Luonto: kasvi- ja eläinkunta

Ahlman, Santtu: Kokemäenjokisuiston ja Kolpanlahden kasvillisuusselvitys, 2008, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 7.39 Mt)
Alho, Pekka: Kokemäenjoen suiston linnustoselvitys, 2008, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 4.52 Mt)
Luoma, Sami: Kokemäenjoen suiston sudenkorentoselvitys, 2008, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisuja (pdf, 5.71 Mt)
Leinikki, Jouni: Selvitys vuollejokisimpukan (Unio crassus) lajirauhoituksesta poikkeamiseen, 2015, Alleco Oy raportti n:o 2/2015 (pdf, 2.12 Mt)

Leinikki, Jouni; Perander, Niclas; Westerlund, Jenni: Vuollejokisimpukan esiintyminen Kokemäenjoen tulvasuojelun rakennuskohteissa 2015; Harjunpäänjoki ja Huvilajuopa (pdf, 2.25 Mt)

Tulvariskien hallinta

Rusola, Taina: Porin pohjoisosien suojelu jokitulvalta – riskitarkastelu patoturvallisuus-suunnitelmaa varten, 2008, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 22.01 Mt)
Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta, 2015 (pdf, 3.33 Mt)
Niemi, Kaisa: Tulvasuojelumahdollisuuksien arviointi Porin Pihlavanlahdella, 2016, Porin tulvasuojeluhankkeen tutkimuksia (pdf, 3.4 Mt)