Etusivu > Uutiset > 2017 > 08 > Saaristoasiain neuvottelukunnan tuki elvyttää Reposaarenkin palveluja

Saaristoasiain neuvottelukunnan tuki elvyttää Reposaarenkin palveluja

(08.08.2017 18:31 Toni Peltonen / päivitetty 08.08.2017 18:31)

Suomessa on kahdeksan saaristokuntaa ja 40 saaristo-osakuntaa, joista jälkimmäisiin Porikin on lukeutunut vuodesta 2015 lähtien. Reposaari on ollut Porin saaristo-osana yhtä kauan.

Saaristoasiain neuvottelukunta vierailee parhaillaan ensimmäistä kertaa Porissa ja Satakunnassa.

Saaristokunnat ja saaristo-osakunnat edustavat suurimpia saaristoalueita, joihin kohdistuvat tehokkaimmat poliittiset toimet, kuten nykyaikaisten liikkuvien palvelujen, sähköisten interaktiivisten etäpalvelujen sekä uusien työpaikkojen luominen.

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) kokoontuu parhaillaan Porissa 8.–9. elokuuta. Neuvottelukunta tapaa vierailun yhteydessä Porin kaupungin ja Satakuntaliiton edustajia. Keskustelujen aiheena on valtakunnallinen vuosien 2017-2019 saaristo-ohjelma sekä kuinka saariston asioita voitaisiin kehittää.

Neuvottelukunta on laatinut yhdessä muun muassa ministeriöiden, kuntien sekä järjestöjen kanssa valtakunnallisen saaristo-ohjelman tai vastaavan periaatepäätöksen hallituksen toimikauden ajaksi.

- Ohjelmassa on reilut 70 toimenpidettä ja niiden toteuttaminen on tärkeimpiä tehtäviä. Ohjelma on laaja ja sen tavoitteena on muun muassa turvata saaristoalueiden palvelut sekä liikenne- ja logistiikkayhteydet. Lisäksi ohjelman tarkoitus on helpottaa asumista saaristossa sekä lisätä matkailua saaristossa, kertoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.).

Saaristo-ohjelman tarkoituksena on saaristolaisuuden, vesistöisyyden ja meren hyödyntäminen aluekehityksen edistämiseksi koko maassa. Ohjelma antaa hallituksen saaristopolitiikalle sisältöä vaalikauden aikana.

- Merialueiden ja järviseutujen matkailumarkkinointia pitäisi tehdä enemmän yhdessä. Täytyy muistaa, että olemme Euroopan näkökulmasta uusi, kiinnostava ja erilainen matkakohde, lisää puheenjohtaja Kosonen.

Yli 1000 porilaiselle 316 316 euroa jaettavaksi

Saaristokuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan Reposaareen sekä saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä. Valtio ja kunnat ovat velvoitettuja saaristolain mukaan toimimaan elinkeinojen, liikenneyhteyksien, palvelujen ja ympäristön turvaamisen puolesta saaristossa.

Myönnetyllä saaristo-osakuntastatuksella on merkittävä taloudellinen vaikutus. Pori saa kuntien valtionosuuksissa saaristolisää 316 316 euroa vuonna 2017. Vaikutusta on euromääräisen saaristolisän ohella esimerkiksi yritystukiin, kuntien tukialue- ja EU:n tavoitealueasemaan sekä liikenneyhteyksien kehittämiseen.

Porin kaupungin erityisasiantuntija Matti Lankiniemi kertoo saaristolisien ensisijaisiksi käyttökohteiksi alueen elinvoiman lisäämisen sekä työllisyyttä parantavat palvelut.

–Paljon on varmasti kohteita, mihin tästä rahasta olisi hyötyä. Asiassa kuunnellaan tietysti alueen asukkaita, Lankiniemi toteaa.

Saaristo-osakunnan aseman myötä odotetaankin uusia rahoitus- ja tukimahdollisuuksia niihin kustannuksiin, jotka saaristolaisuudesta aiheutuvat. Tuen piirissä on hieman yli tuhat asukasta Porissa, ja koko Suomessa heitä on yli 72 000.

Keskustelun lisäksi neuvottelukunta tutustui tiistaina Porin saaristoalueisiin ja erityisesti Reposaareen. Vuotuinen kesäkokous pidetään keskiviikkoaamuna ensimmäistä kertaa Satakunnan alueella.
Saaristoasiain neuvottelukunta on lakisääteinen ja valtioneuvoston asettama. Vuodesta 2016 lähtien se on toiminut maa-ja metsätalousministeriön yhteydessä. Neuvottelukuntaan kuuluu sihteeristö, joka koostuu päätoimisen pääsihteerin lisäksi ministeriön, valtion laitosten ja maakunnallisten liittojen, kuntien sekä elinkeinoelämän edustajista.

Saaristoasiain neuvottelukunta sai asetuspohjan vuonna 1961 ja saaristolaki säädettiin vuonna 1981. Saaristopolitiikka onkin yksi Suomen vanhimpia aluepolitiikan osia.


Hakusana