Etusivu > Ympäristö > Ilmanlaadun mittaus

Ilmanlaadun mittaus

Porin kaupunki mittaa ja tarkkailee yhteistyössä Harjavallan ja Rauman kaupunkien sekä alueen suurteollisuuden kanssa ilman laatua vuosittain tarkastettavalla sopimuksella. Mittausasemia on yhteensä kahdeksan, joista viisi mittaa ilman epäpuhtauksia ja kolme vallitsevaa säätä. Mittaustulokset ohjataan Porin kaupungin ympäristövirastoon ja edelleen Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin. Lisäksi Harjavalta-Pori alueella on vuodesta 1990 toteutettu yhdessä alueen suurteollisuuden kanssa kasvillisuusvaikutustutkimuksia, eli bioindikaattoritutkimuksia sekä raskasmetallien leviämistutkimuksia.


Ilmanlaadun tarkkailu perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin. Järjestelmän hoitovastuu on nykyisen sopimuksen perusteella Porin kaupungin ympäristövirastolla vuoden 2017 loppuun. Teollisuuden partnerit ovat Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Aurubis Finland Oy, Huntsman P&A Finland Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos sekä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy. Porissa vuosittaiset käyttökustannukset määräytyvät laitosten edellisen vuoden päästömäärien mukaan. Päästöissä huomioidaan rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten määrät. Harjavallan kustannukset jaetaan ennakkoon sovituilla prosenttiosuuksilla.

Porin kaupungin ympäristövirastolla on voimassa oleva ilmanlaatumittauksiin kohdistuva palvelusopimus Rauman kaupungin ympäristöviraston kanssa vuoden 2017 loppuun. Käytännössä tämä tarkoittaa Rauman Hallikadun mittaustulosten käsittelyä Porissa sekä tulosten välittämistä Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin.

Ilmanlaatu nyt Ilmatieteen laitoksen sivuilla:

Porin keskustassa

Porin Pastuskerissa

Harjavallan Pirkkalassa

Harjavallan Kalevassa

Rauman keskustassa


kuva Ilmanlaadun mittausasema Porin Paanakedonkadulla. 2017
Lagerroos Jari
ympäristötarkastaja
Ympäristövirasto
Puh: 044 701 9235
jari.lagerroos@pori.fi