Etusivu > Ravinnepankki

Ravinnepankki - ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön -hanke

Porin kaupunki toteutti ruokahävikin pienentämiseen ja hyödyntämiseen tähtäävän hankkeen vuosina 2015-2016. Ravinnepankki – ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön –hanketta hallinnoi ympäristövirasto ja sen toteuttamiseen osallistui useita kaupungin yksikköjä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Hanketta rahoittivat Porin kaupunki sekä Ympäristöministeriö Ravinteiden kierrätyksen edistämisen ja Saaristomeren tilan parantamisen RAKI-ohjelmasta. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Tiina Toivonen. Lisätietoja hankkeesta saa jätehuollon suunnittelija Tarja Räikköseltä p. 044 701 2528.

Hankkeen tulokset

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli ravitsemuspalveluissa (ruokalat, ravintolat) syntyvän ruokahävikin hyödyntäminen kehittämällä ja testaamalla uutta mallia ruoka-avun jakamiseen sekä luomalla uusia verkostoja ja toimintakulttuuria. Kaupungin omien keittiöiden kanssa työskenneltiin myös hävikkimäärien seuraamiseksi. Hävikin vähentämiseksi järjestettiin kampanjoita kouluilla ja päiväkodeilla.

Kotitalouksien ruokahävikin pienentämiseen sekä biojätteen lajittelun ja kiinteistökohtaisen kompostoinnin lisäämiseksi hankkeessa parannettiin kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja -aktiivisuutta. Neuvonnan ja viestinnän uutena menetelmänä kehitettiin ekologisten kotikutsujen konsepti. Kompostoinnin tukemiseksi perustettiin Poriin Kompostointipuisto, jossa kokeiltiin uudenlaista neuvonta- ja kurssitoimintaa.

kuva

Hanke jakautui kolmeen toimintalinjaan: 1) ruokahävikin hyödyntäminen ruoka-avun menetelmiä kehittämällä , 2) ravinteiden kierrätyksen edistäminen kompostoinnin avulla sekä 3) ruokahävikin määrän vähentäminen, lajittelun tehostaminen ja kompostoinnin tukeminen ekologisten kotikutsujen avulla .

Ravinnepankki - ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön -hankkeen loppuraportti (pdf, 2.26 Mt)