Etusivu > Tehtävät ja organisaatio

Ympäristöviraston tehtävät ja organisaatio

Porin kaupungin ympäristöhallinnon tehtävänä on taata ympäristön ja rakentamisen hyvä laatu sekä elinympäristön terveellisyys.


Ympäristölautakunta vastaa laissa kaupungin tehtäväksi säädettyjen ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa jätehuollon suunnittelusta ja jäteneuvonnan toteuttamisesta. Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta huolehtii lautakunnan alaisena toimiva ympäristövirasto.

Ympäristöviraston toimintaa ohjaa Porin kaupungin ympäristöhallinnon johtosääntö (pdf, 0.02 Mt) ja ympäristöviraston toimintasääntö (pdf, 0.22 Mt). Ympäristöviraston toimintasäännössä kuvataan ympäristöviraston organisaatio, johtamisjärjestelmä ja viranhaltijoiden päätösvalta. Toimintasääntöön on koottu ympäristölautakunnan alaisilleen viranhaltijoille siirtämää ratkaisuvaltaa koskevia sekä johtosääntöä täydentäviä määräyksiä.