Etusivu > Ympäristö > Rakennusvalvonta > Korjaus- ja energia-avustukset

Korjausavustukset

Korjausavustuksista on annettu uusi laki eli laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016). Laki tuli voimaan 1.1.2017. Vuoden alusta ARA toimii valtionapuviranomaisena eli ARA vastaa avustusten hakemisesta, päätöksenteosta, maksamisesta sekä seurannasta.

Korjausavustuksia myönnetään valtion varoista seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Iäkkään ja vammaisen asuntojen sekä veteraanien asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein (hakijaruokakunnassa vähintään yksi 65-vuotias tai vammainen)


Avustuksissa on jatkuva hakuaika.

Avustushakemus toimitetaan ARAan.

Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

ARAn korjausneuvonnan puhelin 029 525 0818 ja sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi


Porin kaupunki myöntää ARA:n avustuksen lisäksi hissin rakentamiseen (hissitön talo) avustusta enintään 10 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoa hissiprojektista.


Korjausavustusten maksatus vuoden 2015 - 2016 avustuspäätöksiin.
Korjausavustusten maksatuksen hoitaa tarkastaja Mikko Lönnberg. Korjausavustusmaksatusta haetaan, kun avustuspäätöksen mukaiset työt on tehty ja kustannukset todennettavissa kuittien perusteella.

Lisätietoa

Korjaus ja energia-avustuksista:
Porin kaupungin ympäristövirasto / rakennusvalvonta
Toimistosihteeri Sari Harjunpää puh. 044 701 1192

Kustannus- ja rakennusteknisistä asioista:
Vs. rakennustarkastaja Mikko Lönnberg puh. 044 701 1357

Linkkejä

Suomen Korjausneuvojat ryVanhustyön keskusliiton korjausneuvojat

Satakunta
Tiina E. Toivonen

Korjausneuvoja, RI
0400 852 727


energianeuvonta
Marjo Kekki

Energianeuvoja

044 7011219

Vammaispalvelu
asuntojen muutostyöt