Etusivu > Ajankohtaista > 2017 > 07 > Venatorin Porin tehtaiden pigmenttipäästö 1.7.2017

Venatorin Porin tehtaiden pigmenttipäästö 1.7.2017

(05.07.2017 14:02 Arttu Tuominen / päivitetty 06.07.2017 08:29)

Venatorin Porin tehdas (entinen Huntsman) ilmoitti lauantaina 1.7.2017 titaanidioksidipigmenttipäästöstä tehtaan jäähdytysvesissä. Valvontaviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus pyysi toiminnan harjoittajaa esittämään arvionsa päästön määrästä, ympäristövaikutuksista ja kestosta sekä toimenpiteistä, joihin toiminnan harjoittaja on ryhtynyt haittojen torjumiseksi.


Toiminnanharjoittajan mukaan jätevesien puhdistusprosessissa tapahtuneen, noin yhdeksän tuntia kestäneen häiriön aikana Pihlavanlahteen pääsi titaanioksidia noin 250-300 kg. Tehdas aloitti päästön tarkemman selvitystyön. Pihlavanlahden veden laadun tarkkailu aloitettiin heti.

Päästöalueen jälkitarkkailussa tiistaina 4.7.2017 iltapäivällä samennus oli suurimmaksi osaksi hävinnyt vesialueelta. Aivan jäähdytysvesien purkupaikan edessä havaittiin n. 30 metriä leveä samentunut alue Rimpikarin venevalkaman itäpuolisen niemen kärkeen asti. Rantaan osuva tuuli myös samensi vettä. Samentumasta ja sen ulkopuolelta otettiin näytteet.

ELY-keskus on katsonut käytössä olevien tietojen perusteella, ettei päästöstä ole aiheutunut sellaista haittaa tai vaaraa ympäristölle, joka edellyttäisi toiminnanharjoittajalle osoitettuja välittömiä torjunta- tai korjaustoimenpiteitä vesistössä. ELY-keskus tulee pyytämään toiminnanharjoittajalta tarkempia tietoja päästön aiheuttaneesta tapahtumasta ja miten vastaavat päästöä aiheuttaneet tapahtumat voidaan jatkossa estää.

Titaanidioksidi ei ole myrkyllistä eikä kerry eliöihin. Aine ei kuitenkaan liukene veteen eikä ole biohajoavaa. Sitä käytetään mm. hammastahnoissa, kosmetiikassa, aurinkovoiteissa ja maalien pigmentteinä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saadun arvion mukaan ei ole terveydellistä estettä siihen, etteikö titaanioksidilla samentuneessa vedessä voisi uida, jos veden ulkonäkö sallii uimisen. Sama koskee saunan pesu- tai löylyvetenä käyttöä.

Lisätietoja asiasta antavat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastajat:

Laitoksen ympäristöluvan valvonta: ylitarkastaja Esa Wihlman, p. 0295 022 964

Päästön vesistövaikutukset: ylitarkastaja Heli Perttula, p. 0295 022 925

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedote 5.7.2017 pigmenttipäästöstä:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/venatorin-porin-tehtaiden-pigmenttipaasto-1-7-2017-varsinais-suomen-ely-keskuksen-valvontatoimenpiteet-ja-paaston-vesistovaikutukset-varsinais-suomi-j#.WVzG_mcUmUk


Hakusana
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12