Etusivu > Ajankohtaista > 2017 > 09 > Päiväkodeissa tilataan hukkaruokaa

Päiväkodeissa tilataan hukkaruokaa

(07.09.2017 13:28 Merika Lanne / päivitetty 12.09.2017 13:48 Anu Pujola)

Koska ruoka ei saa loppua kesken, päiväkodit tilaavat ylimääräisiä aterioita lapsille, joiden hoitoon saapumisesta ei ole varmuutta. Jos vanhemmat ilmoittaisivat lastensa hoitoajat ajoissa, päiväkodeissa syntyisi vähemmän ruokahävikkiä. Hävikkiviikkoa vietetään Porin päiväkodeissa 11.-17. syyskuuta.

Ruokaa heitetään roskiin - päiväkodeissakin

Kaikesta Suomessa roskiin heitettävästä ruuasta noin 20 prosenttia syntyy päiväkodeissa, kouluissa ja muissa ravintoloissa. Kodeissa ruokaa hukataan 120-160 miljoonaa kiloa vuosittain. Ruuan heittäminen roskiin on tyhmää. Suurin osa ruoan ympäristövaikutuksista syntyy maanviljelystä ja karjankasvatuksesta. Pakkausten, kuljetusten ja kaatopaikan päästöjen osuus on pieni. Jos syömäkelpoinen ruoka jää syömättä, kaikki tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat syntyneet turhaan.

Päiväkodin syödyin ateria on lounas

Porin kaupungin omissa päiväkodeissa hoidetaan 2700 lasta, joista noin 60 prosenttia on hoidossa epäsäännöllisesti. Esikoulua käyvistä lapsista noin viisisataa tarvitsee hoitoa nelituntisen esiopetusajan jälkeen tai sitä ennen.

Päiväkotilasten hoitoajat vaihtelevat paljon. Osa lapsista on päiväkodissa muutaman kokonaisen päivän viikossa, osa nelisen tuntia päivässä. Lasten vanhemmat maksavat päivähoidosta varatun ajan mukaan, mikä kannustaa vanhempia hoitotuntien käytön tarkkaan suunnitteluun.

Lasten hoitoaikojen perusteella päiväkodeissa tilataan ateriat ja suunnitellaan hoitajien työvuorot. Jos tietoa lasten seuraavan viikon hoitoajoista ei ole, tarvittavan ruuan määrä on arvattava. Turhaan tilattu ruoka heitetään roskikseen. Hävikkiruokaa on mahdoton lahjoittaa esimerkiksi Ravinnepankin ruokajakeluun, koska ruoka on hajallaan päiväkotien osastoilla eri puolilla Poria.

Ruokahävikin synnyn ehkäisy on kiertotaloutta

Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Kaupunki toteuttaa kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2016–2021.

kuva

Hävikkiviikon tiedotuskampanjan Porin päiväkodeissa koordinoi CIRCWASTE-hanke Luuppi. Sen päämääränä on edistää ympäristökasvatusta päiväkodeissa ja kouluissa, jotta yksilöiden ja yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuisivat kestävän kehityksen mukaisiksi. Hankkeessa toteutetaan varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen ulottuva ympäristökasvatuspolku porilaisille päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille.

Tiedotuskampanjassa ovat mukana varhaiskasvatusyksikkö, Porin Palveluliikelaitos, jäteneuvonta, ilmastonmuutoksen hidastamisen hanke Satahima sekä CIRCWASTE-hanke Luuppi.

Julisteen kuvitus ja toteutus: Tommi Lievonen.

kuva

Hakusana