Etusivu > Ympäristökasvatus

Tälle sivustolle on koottu ympäristökasvatusmateriaaleja ja paikallisia vierailukohteita porilaisten koulujen ja päiväkotien käyttöön. Sivuston suora nettiosoite on www.pori.fi/ymparistokasvatus. Sivuston ylläpidosta vastaa Porin kaupungin ympäristövirasto, ympäristösuunnittelija Heli Välimaa p. 044 701 8502.

Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikenikäisille suunnattua kasvatuksellista toimintaa, jonka päämääränä on edistää yksilöiden ja yhteisöjen arvojen, tietojen, taitojen ja toimintatapojen muuttumista kestävän kehityksen mukaisiksi. Ihmisten kyky havainnoida ympäristöä, kyky omaksua ja käsitellä siitä saatavaa tietoa sekä halu toimia vastuullisesti, ovat perusta ympäristön kestävälle käytölle. Lapsuus ja nuoruus ovat avainasemassa ympäristösuhteen muodostumisessa.

Uudet, syyslukukauden 2016 alusta voimaan tulevat opetussuunnitelmat vahvistavat kestävää kehitystä osana opetusta ja kasvatusta.