Etusivu > Ympäristö > Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonnan viranhaltijat toimivat ympäristölautakunnan alaisina ja hoitavat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa- ja valvontatehtäviä. Porissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkenttä perustuu laajaan lainsäädäntöön kuten ympäristönsuojelulakiin, jätelakiin, vesilakiin, maa-aineslakiin sekä maasto- ja vesiliikennelakiin.

Yleisimmät valvontatehtävät liittyvät jätelain mukaisiin roskaantumisasioihin, ympäristönsuojelulain mukaisiin ympäristölupa-asioihin ja erilaisiin ilmoitusasioihin kuten meluilmoituksiin, jätevesien johtamiseen sekä erilaisista ympäristöhaitoista aiheutuviin kuntalaisyhteydenottoihin.

Ympäristövalvonnalla on päivystyspuhelin. Puheluihin vastataan arkisin klo 9-12 välisenä aikana numerossa 044 701 3336.

Päivystyspuhelimesta saa ajantasaista tietoa palveluista sekä neuvoa yleisissä ympäristöasioissa kuten jätevesien käsittelyä, roskaantumista, ruoppauksia ja ulkomelua koskevissa asioissa. Tarvittaessa asia ohjataan asiaan erikoistuneelle viranhaltijalle.


Ympäristönsuojeluun liittyvistä epäkohdista voi tehdä ilmoituksen myös valituslomakkeella.

Lainsäädäntö

Ympäristönsuojelua sääteleviä lakeja täydennetään paikallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä ja jätehuoltomääräyksillä.

Pori-Lavia -kuntaliitoksen takia ympäristönsuojelumääräykset on uudistettu.

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf, 0.03 Mt) astuivat voimaan 1.1.2016.

Porin seudun yhteiset jätehuoltomääräykset (pdf, 0.2 Mt) astuivat voimaan 1.1.2016.

Ympäristö Nyt on Lounais-Suomen ympäristön tilaa kartoittavaan palvelu. Löydät mm. uutisia ja tapahtumia.


Ympäristön tila ei ole hetkellinen olotila, vaan yhdistelmä muutoksia, vuorovaikutuksia ja kehityssuuntia.


Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löydät tietoa ympäristön tilaa mittaavista indikaattoreista.